Pradeep Kumar Kritajn Parekh Ashok Gorre Sandesh Venupure
Kunal Gavandi Abhishek Jagade Pranit Kamble Om Aglave
Abhishek Deshmukh Ganesh Salamtape Saloni Shinde Shubham Mandlik
Omprakash Bhairwa Laxman Badgujar Jaidev Gurjar Shahin Bano
Nandini Narwade Swati Verma Siddharth Kolhe Sunita Wagh
Neeraj Patel Rahul Huwale Vijay Hilam Abhishek Jadhav
Dinesh Waghe Akansha gavand Sammek Salunke Dipali Pawar
 
Vaishali Waghe Chaitali Takale Nirmala Waghmare Adesh Daphal
       
Mangilal Solanki JuvanSingh Dabar Rakshika Verma Banshiram Alave

 

       
Kamesh Alave Ravindra Solanki Suraj Solanki Sunil Solanki
       
Rohidas Verma Omkar Navgire Pramod Dhobale Saurabh Thorat