1. कुत्रिम श्वसन मध्यें दोन प्रकार आहेत.
 2. ‌‌‌शिल्वेस्टर. प्रकार.
 3. ✴️ यामध्यें छातीवर दाब दिला जातो.

2. सेफियर प्रकार.

या मध्यें पाठीमागे दाब दीला जातो व श्वसनास मदत केली जाते.

2. इलेक्ट्रिकल डुल्स् .

✴️.इलेक्ट्रिकल लंँब मे युज करता सर्व डुल्स व. माहिती मिळते आणि इलेट्रिकल मध्ये काम करताना सावधान राहाचे व सेफटी युज करावे.

✴️ इलेट्रिकल डुल्स: पकड़. टेस्टर .स्कू डायव्हर.वायर.ओळबां. स्टीपर. कटींग प्लायर.

✴️.इलेट्रिकल कोणशी सावधान राहाचे.

 1. आपली सेफटी पायजे.
 2. फ्युज काडुन नंतर करंट मध्यें काम केले पायजे.
 3. जास्तं गाईने काम नाय करल पायजे

3.बेसिक इलेट्रिकल सिंमबोल्.

इलेट्रिकल बेशिक सिमबोल् ची माहिती घेतली आमी.होती.

ऐकुन

4.वायर ग्रेज.

✴️.वायर् ची जाडी किती आहे. ते वायर किती करंड वाहते हे पाहणे.

✴️साहित . वायर ग्रेज . स्टीपर वायर.

✴️.वायर ग्रेज म्हणजे:

वायर ग्रेज त्याच्या जाडीचा संधर्भ देते. प्रत्येक ग्रेज एका संख्येद्रवारे दर्शविले जातो.

✴️.वायर् ग्रेज हे वायर चे मोजमाप आहे.

1.ग्रीन वायर. 18. 1.22mm.

2.रेड वायर 13.2.34mm

3.टेबल पत्रा.11.2.95mm

4.वही चे पुढढे .27.0.42Mm

5.स्कु गेज

✴️. कोणत्याहि वायर त जाडी किंवा अंतर मोजने .

✴️.स्कु गेज.वायर स्टीपर .

बाजुला काढलेल्या स्कु गेज ची आकुत आहे .या स्कु गेज वरून बारीक तारेच्या किंवा धातुच्या जाडी आयुक्पणे मोजण्यासाडी वापरले जाते.

✴️.मोजण्या तनिय समिकरण = मिलिमीटर स्कु गेजची कमीत कमी मोजणी =1mm /105=0.01mmआहे.

6.प्लग पिन टॉप जोडणे.

✴️.प्लग पिन टॉपला जोडणे.

✴️.सहित. 1.प्लग 3 पिन .2पिन्

2.2पिन. 3. वायर ब्लडे रेड (४) बॉक्स

✴️.साधने. 1.स्टिपर 2.इन्सुलेशन

✴️.प्लग पिन जोडण्यास शिकणे इलेक्टिकल मधील महत्वाचा भाग आहे.

7.उपकरण सॉकेड ला जोडणे.

✴️.कोणत्याही उपकरण सॉकेड ला जोडणे .

✴️.साहित्य. 1.स्टिपर 3पिन्. 3कोर्.केबल .सॉकेड इन्सुलेशन टेप

✴️.कुती. 1.स्टीपरच्या शहाच्याने वायर शिलून घेतली.

✴️. २. 3 pin मध्यें L. N. i नुसार वायर ची जोडणी केली.

✴️.3.3पिन फिड केली.

✴️. 4.नंतर उपकरणाची पिन सॉकेड ला जोडली.

या मध्यें उपकरण सॉकेड ला कसे जोडाचे ते समजले.

8.प्लेड आथिग जोडणे.

✴️,साहित्य् . आथिग प्लेड . 1 mm हिरवी वायर .ठिकावं खोरे.वायर स्टीपर . मल्टी मिटर. टेस्ट लॅप . पावडर.

✴️.1: प्रथम ज्या ठिकाणी आथिगची गरज आहे ती जागा शोधने.

2. जागा शोधल्यानंतर जागेची साफसफाई केली.

3..नंतर 3.4 फूड खडडा खोद्धला .

4.आथिग प्लेड व पाईपची योग्य जोडणी केली.

5.आथिग ला हिरवी वायर जोडली.

6.त्या नंतर आथिग प्लेड खडडया मध्ये उभी केली.

9.सॉलर प्लेट जोडणी.

✴️.सोर उजेचे महत्व समजून घेणे.

✴️.साधने. टेस्टर. मल्टीमिटर. सोलर प्लेड .वायर

✴️.कुती: 1.प्रथम सोलर स्टेन्ड तयार करून घेतला.

2.4.5 चा अनल ढेवला .

3. त्यावर सॉलर प्लेट बसवला.

4.सॉलर प्लेट सेटीएस मध्ये बसवला.

5.R. Y. B. E. पासून आउटपुड काढला.

6. असा प्रकारे सोलर चीजोडनी केली.

✴️.सोलर प्लेट नेहमी दक्षिणे कडे बसवला पाहिजे.

✴️.सॉलर प्लेट नेहमी series मध्ये जोडतात.

10.सोलार कुकर.

✴️.सॉलर कुकरचा वापर करून अन्न शिजवने.

✴️.साहित्य. सॉलर कुकर. डबा.भात.पाणी.मीड

कुती. 1.प्रथम सोलार कुकर बदद्ल् माहिती घेतली.

2.एका डब्यात भात पाणी आणि मीड घेऊन तो सोलर् कुकर मध्ये ढेवला.

3.सोलार कुकर उन्हामध्ये सेंड केला.

4.4 तासानि भात शिजला.

✴️.सोलर कुकर: अन्न शिजवण्यासाठ गेस.रॉकेल .कोळसा विज

याचा वापर न करता शिजते.

✴️.ऊष्णता रोधक. आरसा. भांडी .हे सर्वे वस्तु असतात.

11.बॅटरीची ग्रॅव्हिटी मोजने.

✴️ बॅटरीची ग्रॅव्हिटी मोजुन मेन्डेन्न्स करण्यात शिकणे.

✴️.साधने. मल्टी मिटर .हायडो मिटर

✴️.कुती. 1.सर्व प्रथम बॅटरी निवडली

2. बॅटरी Distil water टाक्न्याच्या ठिकानी ग्रॅव्हिटी मिटर ग्रॅव्हिटीचेक केली.

3.उत्त्तम् चागली मध्यम कमी यापैकी चांगली ही रिडींग घेतली.

✴️.लाल. low battery

✴️.जांभळा.medium battery

✴️. पिवळा.good battery

✴️.निळा. Best battery.

V

12. लाईट बील काढणे.

विज बिल कडण्यात शिकने घरातील विज बिल कड़ने

*1000 वळचे कोणतेही एकू । धुनिट वीज खर्च होते अकरू । तास चालाद 1 यूनिट विज खर्च होते.

 • 1000W = 1Kx/
 • 1000k = 1 nw
 • युनिट वाँट x नंग X तास 100
 • ✴️ मीटर प्रकार

• सिंगल फेज मिटर

• थ्री फेज मिटर

= 746 Watt

13. बॅटरी व सेल

 • सेल: सेल एक विश्टत:: मिसम शिका तथा विद्युत वाली रायातिक प्रतिकिया हैं रासायनिक युवती विश्लेश के बोल्टना आहे उत्पन्न होती

सेल के दो प्रकार :-

 • प्राथमिक सैल
 • शुष्क सैल
 • प्राथमिक सैल,

प्रतिक्रीया के वह शैल जिससे रासायनिक धारा उत्पन्न होता है।

 • शुष्क सैल (Dae cell) यह तेक

यल सशोधित पात्र होता है। नरूप द. से मेल का एका बेलनाकार जैसा के

 • बैटरी:-

बैटरी सेतो का वह, समुह है गो अपने आभातर्शक सुमानिक संबंधी से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।

 • 14.E -vehicle cycle

 • साधने पक्कड, कहर हेरुहर, स्कू डायवर शत्यादी.

*कती ① त्या साईक सायकलीची बॅटरी चेक इनपुट करायची र आऊट फुट लेक केल. करासूचे. के पेसिटी किती आहे, ते सार्वष्ट्राची सूची कैपेसिटी वायरिंग बरोबर 211

जोडली. पाहिजे साईकल रिपेअर पाहिजे. केल्यावर चालवून व हागळली

 • 15. डिझेल इंजिन.
 • (I.C इंजिन )

I.C (Imtermal / अंतर्गत, com 64 stion)

compression

8 Pela

Pumamition

उधा: डिझेल इंजिन

 • स्ट्रोक के फिस्टन वर-खाली (किंवा मागे पुढे) होतो
 • वर जागे हा एक स्ट्रीक व खाली येने हा

घुमरा स्ट्रीक

जाव्यात व एक खावे असे दोन स्ट्रीक आहेत. एका फेरीत एक वर येण्याचा असतो,

16.इन्सुलेसन काढणे.

 • वायरचे उत्सुलेशन काढण्यास शिकणे.
 • :- वाय:- वायर स्ट्रिपर

✴️. कुती.

① प्रथम एक वायर घेत‌ली ② वायर स्ट्रिपरल्या साहाय्यान इन्सुलेसन् काढले.③ आशाप्रकारे वत्सुलेशन काढले.

 • निरिक्षण ग्लेशन काढतांना आतील तीरला :- इन्सुलेशन रजा पोचवू नये,
 • अनुमाण: वत्सुलेशन काढता येणे आह महत्त्वाच

17.निधुर चुल

 • – निधुर चुलीचे महत्व समजून घेणे.
 • : ज्वलनासाठी लाकुड, मान्पिस इ.
 • :- निर्धार जुल

*कृती:.

● सर्वप्रथम निधुर चुलीचे निरिक्षण केले.

② त्याबद्दल माहिती घेतली.

③ सुरसेर्तेबद्दल माहिती घेतली लाकूड लावून ते माचिस.

6) निरिक्षण केले.

 • निधुर चुलीचे फायदे :..

① दुराचा, त्रास होत नाहिः।

② त्यामुळे होणारे श्वसनाचे आजार होत नाहि.

18.पर्जन्य मापण

पाऊस मोजण्यास शिकणे त्याच्या नोंदी ठेवणे

 • साधने ! पर्जन्य मापण मार्क असलेला चंनुपात
 • पर्जन्य मापण तयार करण्यावाती पस्थता.

② प्रथम एक बॉटल होती

त्याच्या वरच्या भाग कापून त्यांच्या नरसाळे

केला ७) तळ अपाट करण्यासाठी लयांत सिमेंट टाकला.

६) अशा प्रकार पर्जन्यमापन तयार केले.

 • पाऊस मोजन्यामी पद्धत : पर्जन्यमापूकात गमां कझालेले पावसाचे

② पाऊस हा नेहमी mm मध्ये मोजतात. ③ पाऊसाचे सुन पासुन वापरून मोजतात.

मिळालेले पावसाचे पाणी

X 10

< पणऊ = फनेलचे क्षेत्रफळ

 • वर्तजाचे मेत्रफळ

19.शोष खडड।

कृती :- सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणाराक्षि शोपवाडी पुने पापरला पाहिजे आवश्यक भोरे जिये इम

② soil cab त्या निचे पाण्याशिवा तयार कख्यामाधम मला व त्यान

3.विटांचे तुकड टाकले.

त्यात मोठाल पडी टाकली ठाकले. व त्यांनंतर त्यात

G वरून वारिक उच वाकली

धावरून असे समजले कि कांग्खाणी शुध करून जमितित किंवा साडांना देने

20.मोबाईल ऍप

🔯. मोबाईलच्या अधय्याने व्वामानातील तापमानक पर्जन्यमान रत्यादीय ऑनलाईन अमजुन घेणे

आपल्याला कुठेही बसून आम्हाला पद्धतीने ऑनलाईन तापमान पर्जनयामान आणि हवेच्या दिशेनील बदल याची माहिती घेतली इलेक्ट्रॉनिकलॅब मध्ये बसुन कशा पद्धतीने ऑनलाईन पाहायचेअसने याची पुण माहिती घेतली.

प्रोजेक्ट – BSF कंप्रोस्टींग

 • उद्देश! Blokale Bichale soldier afy कचज्याचे अळया पासून ओल्या कपोस्टीग करणे.
 • साहित्य:

. BST अळया, चाळणी, कचरा, बल्व. लाकडी

 • कृती:.

असते BSF अळयांची जीवन कुम 45-60 दिवसांता त्यामध्ये आम्ही 5 दिवसाच्या अळया कच्च्या मध्य टाकल्या, व त्याचा 12 दिवस कचरा टाकला. त्यानी त्याचे पुर्ण कंपोस्ट केले. तयार झालेल्या अळ्या आराण कोडा व मासे यांना खादय म्हणूस वापरू शकता. व त्यानंतर 5-6 दिवसान त्याचे काश तयार झाले, त्यानंतर तो DIRT Beiddind दिवले 5-6 दिवसानंतर त्यास्यामूत मासी तयार होते पारयामध अंडी घालून ती माशी भरते मरा त्या पारयामधून अंडी खाली ठेवलेल्या खादयामध्ये पडतात व मंग त्या अळया आपण पुन्हा कचूज्यामध्ये टाकू शकतो. टाकल्या नंतर मग त्याची साईकल पूणी चालू होते,