पाव

अ . क्रमटेरिअलवजनदरkgकिंमत
1)मैदा3.5kg36126
2)इस्ट75gm15011.25
3)साखर3.75gm411.53
4)मीठ75gm201.5
5)तेल50mg1005
6)ब्रेड इम्प्रुअर7gm2501.75
7)ओव्हन चार्ज14kg1140

10rs/10nil

100.46

मजुरी =35% 287.03

387.49

पिझ्झा

अ . क्रमटोरिअलवजनदर/ kgकिंमत
1)मैदा300gm257.5
2)यीस्ट4gm1500.6
3)सखर10gm400.4
4)मीठ4gm100.04
5)ओव्हन चार्ज्वlvnit14Rs14
6)पिझ्झा टॉकिं10
7)सॉर10
8)बटर131001.3
9)चीज11313.8913.89
मजूरी :-35% 57 73 2020


जवस शेंगदाणे चिक्की

अ . क्रमटोरिअलवजनदर/kgकिंमत
1)शेगदन200gm13026
2)जवस150gm12018
3)गैस30gm906/11.911
14200gm45.91
+15.06
161.97

मजुरी=35%

45.91×35%100=16.06

एकूणखर्च

नान कटाई

अ.क्रमटेरियलवजनदर/kgकिंमत
1)मैदा250gm9
2)डालडा200gm28
3)पिठी साखर200gm9.2
4)ओव्हन चार्जlnit14rs/lunit14.00
5)पॉकिंग3box6/118
+2737.78.2
105.57
मजूरी:-35%
600gm साठी 105.57 इनका खर्च आला
मधुमेह सपेशल मेथीचे लाडू
अ.कमटेरियलवजनदर/kgकिंमत
1)दलिसाट( गहु)250gm360180
2)खीबर5020010
3)बदाम5080040
4)आळीव501407
5)मनुके10020010
6)मेथी201002
7)डिंक5035017.5
8)खसखस10180018
9)तूप10060060
10)खजूर आले25036090
11) सफेद तीळ5024012
12)जवस251203
13)मगजवा5080040
14)इलायची330009
15)गॅस30906/14200gm1.91
16इलेक्ट्रीसिटीy2 युनिट10174रू3.5
17पॅकिंग बॉरकस1801/10010
433.91

मजुरी=35% +151.86

945 गॅम=585.77 रुपये खर्च. ———-

585.77रू

खारी

अ.क्रमटेरियलवजनदर/kgकिंमत
1)मैदा250gm3645
2)डालडा375gm12045
3)मीठ15gm200.3
4)जीर10gm6206.2
5)ओव्हन1unit14/unit1414
मजूरी=35%110.5
38.67

कप

अ .क्रमटेरियलबजनदर/kgकिंमत
1) pr mircव्यजिला चॉकलेट621gm,576141.2598.91
2)तुप10gm6006
3)कप38gm7510028.5
4)morday चॉकलेट50gm12515.62
5)ओव्हन चार्ज10gm1414
मजूरी=35%Tata:-163.03
57.06

खावा तयार करणे

मटेरियलबजनदर/kgकिंमत
दूध3L40/L120
गॅस120gm906rs/142007.65
लकाडे2kg10rs/kg20
147.65
मजुरी=35%51.677
37gmखण्यासाठी199.32रुपये199.32
एपढा खर्च आल