dlparatment

साहीत, वर्नियर कॅलिपर स्क्रू पाटील मेजर टेप

निरीक्षण 1 दैनिक

.

जीवनात आपण करताना अदत्त महत्त्व आहे,

2 मापन अचूक महत्त्व आहे

हनुमान 2 प्रत्येक ठिकाणी मापचि गरज असते

1cm चे meter करताना 100 सांगणे सांगणे

meterचे cm करताना 100भाग देवे

meter चेcmकरताणा 100गुणाकार करणे

inchचे feet करताणा12णे सांगणे

आपल्या मध्ये दोन पद्धती असतात ब्रिटिश व मॅट्रिक

मॅट्रिकचे एकक सेंटीमीटर असते व ब्रिटिश एक इंच असते,

हॅन्ड ग्राउंड

पोलीस सेंड करण्यासाठी वापरतात आणि करण विल मटरेल कट करण्यासाठी वापरतात,

2 ग्राइंडिंग वेल वेल्डिंग चे छाव्ट्हतात ते करण्यासाठी वापरतात

पावर कट्टर मोठे मटरेल किंवा जाड मटरेल कट करण्यासाठी याचा वापर केला जातो व यांच्या हाताने कट करण्यासाठी आणि वापर आणि वापर करण्याची खूप परत आठवण येतो पावर कट सरळ वापरता येते.

अर्थ वेडिंग.

आज आम्ही ड्रिल मशीन बँक चे मापन आणि किती मापन रुंदीचे 360 उंची860इतेती, आले आणि मग आम्हाला वेल्डिंग शिकवली ड्रिल मशीन बँक ची पूर्ण ड्रिल मशीन बँक बनवले, मग, ग्रीलबेला पोलीस करून परत त्याचे माप घेतले आणि पूर्ण केले,

रगकामकरणे

रंग काम करणे व अभ्यासणे,

सर्वात सुरुवात प्रथम त्या ठिकाणी आपल्याला नेतातूने साफ केले प्रत्येक मध्ये काळा रंग भरा योग्य पद्धतीने स्प्रे गमतीवर रंग केला रंग केल्या ला भाग टेबल सुकायला ठेवा,

ग्रीटिंग आणि टायपिंग

ट्रेडिंग करताना साहित्य, टॅपिंग पाना डाय डाय ड्रॉप

ट्रेडिंग म्हणजे णडाचि बाहेरून आटे पाळणे त्याला थ्रेडिंग असे म्हणतात टॅपिंग म्हणजे पाईप किंवा कोणचे बोकड वस्तू धातू राहतात त्याचे आतून आटे पडतात त्याला टायपिंग असे म्हणतात,

लेथ म

शीन

साहित्य, लाकूड किंवा वेगवेगळे रोड करण्यासाठी देत मशीन चा उपयोग करतात,

लेथ मशीन चे प्रकार इंडियनलेथ, मशीन बँक ए मशीन में इतर भागाला साफ्टर करतो बेटवर इतर भाग बसवले जातात

सुतार कामाची अंतराळांची ओळख

कॅमेर हेमर

कॅमेरामन प्रामुख्याने लाकडील तील खेडे काढण्यासाठी व टोकण्यासाठी वापरतात, क्रॉस पेज अमर क्रॉस पेशी पत्रांचे कामासाठी या हॅमरच्या वापर केला जातो,

करवत

करवती लाकूड कापण्यासाठी वापरतात, वाटस्तानतासणी माकडांचे चॅटिंग कमी करण्यासाठी साठी वापर त्या वापर केला जातो,

सुतार कामाची यात्रा न धार लावणे,

पडासि,

पटाशीचे आतरण 30 ते 35 अशांतता लवकर दोन दार लावताना खीर पाणी वापरतात,,

करवत

करवतीच्या वाताला धार नव्वद असतात लावतात करवतील तर त्रिकोणी ब्लॉग निवड करण्यासाठी सात ते उपस्थित कोण करतात,

त्यांना वातस

वाक्षेला धार 20 ते 25 असतात लागतात लावताछशत,

विटांचे रचना

बोंड चे प्रकार

बोंड चे प्रकार,५ इंग्लिश मोंड प्ले मिस बोंड फ्रॅक्चर बोंड अॅक्टर बोर्ड

हे सगळे बांधकाम चे बोंड प्रकार आहेत पूर्ण वीट असल्यास ती एक वीट आणि त्या विटेला मध्ये तोंडले तर ती आरतीला अर्थ पेक्षा जास्त पडली तर त्या पाहून तुकडा असतीच पाऊस तुकड्याच्या दुसरा भाग तो म्हणजे पाव तुकडा झाला

बिजागिरी चे प्रकार व उपयोग

tबिजागिरी,

या बीजागिरीचा उपयोग दरवाजे व खिडक्यासाठी केला जातो जनित्र जनित्र वजनासाठी देखील याचा उपयोग केला जातो,

पारणेमेड बिजागिरि,

भिंतीला समांतर राहण्यासाठी दरवाजा शाळा दरवाजा खाणे हॉल विधाने उपयोग खिडकी दरवाजाचे यासाठी केला जातो

यश बेरिंग बिजागिरी

या बीजी गिरी चा उपयोगसेसाटी केला जातो

टकरी बिजागरी

जुन्या काळातील लाकडांचे दरवाजे कीटकांचे दरवाजे यासाठी केला जातो टकरी बिजागिरीचा उपयोग

सोल्डिंग करणे

उद्देश

जीआय पत्राचे डब्याला सोल्डिंग करण

दोन किंवा अधिक वस्तू वितळवून जोडणे यामध्ये शेजारचे धातूपेक्षा कमी वितळ नाक असलेलाछाक वापरल्या जातो,

Patrikaam karne

gi पत्रे पासून नसराळे बांधली डबा तयार करण्यासाठी शिकलो

प्रथम योग्य मापाचे ड्रॉइंग काढून घेतली,

2 दहा सेमीचा व्यास घेतला,

3 सात सेमी उंची घेतली तसेच 60 mm ची नळी तयार घेतली तसेच 60 mm ची नडी तयार केली,

प्रोजेक्ट,

प्रकल्प अहवाल,2022 ,23

विभागाचे नाव, वर्कशॉप,

प्रकल्पाचे नाव, कटिंग मशीन चे स्टॅन्ड बनवणे,

नाव, अक्षय शैलेश रसाळ,

पत्ता ,ज़ि पालघर ता, डहाणू,

साथीदारी चे नाव, शंकर साही,

मार्गदर्शन, पूर्णश सर,

प्रकल्प करणारे ठिकाणी, विज्ञान आश्रम, मु पो बाबर, ता शिरूर जि पुणे,

प्रकल्प सुरू करण्याचे दिनांक,3/11/2022/प्रकल्प संपण्याची दिनांक, 4/11/2022

मार्गदर्शक,

प्राचार्य ,

संचालक,

कृती,

1 सर्वात प्रथम ग्राइंडिंग मशीन ची आकृती काढून घेतली,

2 ग्राइंडिंग मशीनचे स्टेन ची सर्वात प्रथम प्रेम हे बारा इंच कट करून घेतले,

3 दुसऱ्या प्रेमची एल अँगल 21 इंच असे चार कट करून घेतले,

4 ब्रँडिंग मशीनचे पाया असे 36 इंच चार कट करून घेतले,

5 बारा इंच अँगल हे एका इंच मध्ये मध्ये ठेवून व त्याच्या अँगलचे करून बिल्डिंग करून घेतले,

6 21 इंच अंगले चार व्यवस्थित ठेवून व त्याचा अँगल, व त्याचे अँगल चेक करून वेडिंग करून घेणे,

7 पहिले प्रेमजी बारा इंच आहे त्याला पाय वेल्डिंग करून घेणे,

15दीवशाचा, course,

frp, patra,

, कृती, पहिल्या आम्ही ॲग्री पत्र काढून घेतली,, मग पत्र ते स्वच्छ पुसून घेतले,

मग ते पत्र घासून घेतले, तेवर वॅक्स लावल