उदेश : शेंगदाणा चिक्की तयार करणे

साहित्य : शेंगदाणा, गुळ,तेल इत्यादी

साधन: कढाई उलटना ,वजन काटा ,पॅकिंग बॅक, गॅस , ताट, रोलर, कट्टर

पक्कड, लाइटर

प्रमाण:.

शेंगदाणा = ३५० ग्राम

. साखर = ३५० ग्राम

. तेल = ५ ml

कृती:

१) प्रथम शेंगदाणे व गूळ यांचे समान वजन करून घेणे व

. शेंगदाणे भाजून त्याचे साल काढून घेणे

. २) त्यानंतर मापानुसार गुळ घेऊन त्याचा पाक तयार करणे

३) पाक तयार झाल्यानंतर त्यात शेंगदाण्याचा तुकडे टाकून

मिश्रण तयार करणे

४) मिश्रण झालेले ट्रे मध्ये टाकून व्यवस्थित लावून घेणे व कटरने

कट करणे

५) थंड झालेली चिक्की डब्यात पॅक करणे व सील लावणे

निरीक्षण:

१) चिक्कीचा पाक करताना व्यवस्थित करावा

२) मिश्रण ट्रेमध्ये टाकल्यावर लगेचच लाटून घेणे

३) मिश्रण थंड झाल्यावर लाटता येत नाही व कटरने कट करता

येत नाही

तयार केलेल्या चिक्कीची कॉस्टिंग

मटेरियलवजनदरकिंमत
साखर४०० gm४०16
शेंगदाणे४०० gm१००40
तेल५ ml४०0.2
गॅस३० gm90027
पॅकिंग400.12

मजुरी= २५% = ३.३३

८३.३२ ×२५ ÷१००

७५० ग्राम = ३ पॅकेट (२५० gm)

(२५० gm) pack = ६०₹

Pack = १८० ₹

१८०-१०५ = ७५ ₹ रुपये नफा