उद्धेश : मोरिंगा चिकी तयार करणेसाहित्य :शेंगदाणे ,तीळ ,जवस. ,मोरिंगा पावडर ,तूप,गुल, गॅस ,मिक्सर ,प्लेट ,चाकू ,कढई.कृती :१ शेंगदाणे कढईत भाजून घेणे .२ जवस व तीळ भाजून घेणे .३ शेंगदाणे, जवस ,तीळ,मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणे .४ ते मिश्रण एकत्र मिक्स करणे .५ कढईत गुल टाकून तो वितळवणे .६ गुल वितळल्यावर त्यात शेंगदाणा ,तीळ ,जवस, व मोरींग पावडर टाकून मिक्स करणे .७ एकाद्या भांड्याला तूप लावून तयार झालेले मिश्रण टाकून त्याला लाटून हवा त्या आकारात तुकडे करा .