उद्देश;

मद्ये साखर असते.आणि यीस्ट गुल बॅक्टेरिया असतो जो शरीरासाठी चांगला असतो. आणि आपणजो यीस्ट वापरतो पावामध्ये त्याला सायक्रोमायसिक यीस्ट म्हणतातसाहित्य ; मैदा,साखर,मीठ,तेल,यीस्ट, पाणी, बेडइम्पूट,इत्यादी.साधने ; ओव्हन मशीन, आटा मेकर, टोप, पावाचे ट्रे.कुती ; १) कोमट पाण्यात साखर मीठ व पीठ टाकून घेणे आणि एकत्र करणे आणि एका बाजूला १ ते २ तास ठेवणे२) ओव्हन निश्चित तापमानावर ठेऊन गरम करणे

costing 10 kg pav

अ.क्रमटेरियलवजनदारकिंमत
१मैदा१०kg३०300
2यीस्ट२२०gm२४0.5
3मीठ१५०gm१५22
4तेल१५०gm15022.5
5साखर२४gm400.9
6लाईट बिल२unit1020

एकूण = ३४६.१मजुरी ५२% =८६.५एकूण खर्च = ४३२. ५एकूण पाव = २७२उद्देश; चव चांगली येते त्यामद्ये साखर असते.आणि यीस्ट गुल बॅक्टेरिया असतो जो शरीरासाठी चांगला असतो. आणि आपण
जो यीस्ट वापरतो पावामध्ये त्याला सायक्रोमायसिक यीस्ट म्हणतात

पाव तयार करने

साहीत्य:- मैयदा ,साखर,मिठ,तेल,यिस्ट,पाणी

साधने ; ओव्हन मशीन, आटा मेकर, टोप, पावाचे ट्रे.

कुती ; १) कोमट पाण्यात साखर मीठ व पीठ टाकून घेणे आणि एकत्र करणे आणि एका बाजूला १ ते २ तास ठेवणे

२) ओव्हन निश्चित तापमानावर ठेऊन गरम करणे

costing 10 kg pav

अ.क्रमटेरियलवजनदारकिंमत
मैदा१०kg३०300
2यीस्ट२२०gm२४0.5
3मीठ१५०gm१५22
4तेल१५०gm15022.5
5साखर२४gm400.9
6लाईट बिल२unit1020

एकूण = ३४६.१
मजुरी ५२% =८६.५
एकूण खर्च = ४३२. ५
एकूण पाव = २७२