प्रकल्प : शेळीपालन लहान करडांचे संगोपन

शेळी : संगमनेरी
: पाठ

वजन = 3 kg

दिनांकसकाळी दूधसंध्याकाळी दूधवजन
22/09/2022सडालासडाला3 kg
23/09/2022सडालासडाला
24/09/2022सडालासडाला3.400 kg
25/09/2022250 ml250 ml
26/ 09/2022250 ml250 ml
27/09/2022250 ml250 ml
28/09/2022250 ml250 ml
29/09/2022250ml250 ml
30/09/2022500 ml500 ml
1/10/2022500 ml500 ml
2/10/2022500 ml500 ml
3/10/2022500 ml500 ml
4/10/2022500 ml500 ml
5/10/2022500 ml500 ml
6/10/2022500 ml500 ml
7/10/2022500 ml500 ml
8/10/2022500 ml500 ml
9/10/2022500 ml500 ml
10/10/2022500 ml500 ml
11/10/2022500 ml500 ml
12/10/2022500 ml500 ml
13/10/2022500 ml500 ml
14/10/2022500 ml500 ml
15/10/2022500 ml500 ml
16/10/2022500 ml500 ml
17/10/2022500 ml500 ml
18/10/2022500 ml500 ml
19/10/2022500 ml500 ml
20/10/2022500 ml500 ml
21/10/2022500 ml500 ml9 kg

करडाचे वय : 30 दिवस

वजन वाढ : 9 kg जन्म दिनांक : 22/09/2022

F. C. R. = एकूण दिलेले खाद्य ÷ वाढलेले वजन = 6,750 ÷ 9 = 750

निरीक्षण : 30 दिवसाची वजन वाढ चांगली झालेली आहे