. आज दिनांक१६-०२-२०२१ विज्ञान आश्रम पाबाल वरून ड्रॉइंग चा ऑनलाईन क्लास झालं त्यामध्ये जिण्याची ड्रॉइंग कश्या पद्धतीने काढत ची ते शिकले