गाय दूध काढणे
उद्देश :-दूध काढणे साहित्य

साहित्य :-दूध काढणी यंत्र ,बकेट पाणी इत्यादी

कुती :-१] गरम पाण्याने सड धुवून घ्या
२] नंतर मशीन त्या सांडाना लावा
३] नंतर मशीन चालू करा

निरीक्षण :-
१] गाईची सड स्वच्छ धुवून घेणे
२] मशीनने दूध कंठतांनी त्याकडे चांगल लक्ष ठेवा
३] मशीनने दूध हे सात मिनिटात निघाले पाहिजे

  दूध काढण्याच्या दोन पद्धती 
  मशीन दवाटे दूध काढून शकतो
  हाताने दूध काढून शकतो 
  मशीन चे प्रेशर ३००असते 
अनुदिनांकदूध हिरवा चारा कडबा/ सुका चारा खुराक/ गोळी पेंड भुसा
1]16/12/20215+6-5+6-510+103+3=62+2+2=61+1+1=3
2]17/12/20216.50+6+415+153+3=61+1+1=31+1+1=3
3]18/12/20216.5+6+4.5015+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
4]19/12/20216+4+415+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
5]20/12/20216+4.50+415+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
6]21/12/20216+5+415+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
7]22/12/202115+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
8]23/12/202115+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
9]24/12/2021 15+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
10]25/12/2021 15+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
11]26/12/2021 15+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
12]27/12/2021 15+153+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
13]28/12/2021 15+15 3+3=6 1+1+1=3 1+1+1=3
14]
15]
16]
17]
18]
19]
20]
21]
22]
23]
24]
25]
26]
27]
28]
29]
30]
31]
32]
33]
34]
35]
36]
37]
38]
39]
40]
41]
42]
43]
44]
45]
46]
47]
48]
49]
50]
51]
52]
53]
54]
55]
56]
57]
58]
59]