उद्दादेश:- प्लग पिन टॉप कसा जोडायचा ते शिकणे

आवश्यक साहित्य

इलेक्ट्रिकल चाकू

३०० मीमी स्टील फॉर्म

प्लग

१५० मिमी लांब गोलाकार टोक

बळबसह चाचणी दिया.

पी व्ही सी केबल उकोर ३ पिन सॉकेट

कृती कटरने पहिली वायर सोलून n.l अर्थिग ३ कोर मद्ये जोडणे व सुकू लावून ताईत पॅक केली अशा प्रकारे मी टॉप पिन जोडली पिनला कलार नुसार व फेज न्युत्रल अर्थिंग जश्यास नसे लावावे .

प्रक्रिया :- १ प्लग पिन टॉपचे संपर्क कव्हर काढून टाकत आहे.

सोकेटचरील केबल कल्प सेल करा

चाकूच्या मदतीने केवलचे टोक आवश्यक आहेत. लांबिपत्रत सोलून घ्या.