प्राण्याचे तापमान घेणे.उद्देश :- प्राण्याचे तापमान घेणे.साहित्य :- थर्मामीटर ,हात मोजी, कोदवही पेन,कृती:- पहिल्या आम्ही गोठ्यात गेलो आणि तापमान घेतले.१) उरमानीबादी ब बकरीची तापमान घेतले.तर -९९-२.f इतके आहे.२) सोजत शेळी चे तापमान -१०१’.५’f एवढे आहे.३) सपना सेवेची तापमान १००.९’f४) संगमनेरी शेळीचे तापमान १०१.६’f५) सांनेन शेळीचे तापमान १००.१५ f६) खडकी शेळीचे तापमान १००.१५’f७) निरज बोकडाचे तापमान १०२.३’ fकाळजी :- १) शेळ्यांना त्रास नाही झाला पाहिजे.२) तापमान घेतांना हात मोजे वापरावे.निरिक्षण :- तापमान घेतीना बकरी जास्त वेळ स्थिर राहत नाही.