.

प्रस्तावना=सुर्य हा निसर्ग रिक ऊर्जा र‌ऋ‌‌ऋ.आहे. आपण सवर ऊजीचा वापर करुन सोलार हिटर सोलार कुकर सोलार कुकर हे असे उपकरण आहे जे थेट सूर्यप्रकाशाचा

.

.