उद्देश : फिरोसिमेंट शीट करणे .


साहित्य : रेती , सिमेंट , वेल्डमेश आणि चिकन मेष जाळी , तर , पाणी , थापी , लाकडी रनदा इ.


कृती:


१) प्रथम फिरोसिमेंट शीटचे घनफळ काढले. त्यानुसार बजेट काढले.
२) त्यानुसार साहित्य गोळा केले.
३) ६ मम चा रॉड ला ३० सेमी मध्ये ४ कापून घ्यावे.
४) त्या रॉड चौकांत जोडून घेतले.
५) १ * १ फूट ची वेल्डमेश जाळी कापून तारेने बांधली.
६) त्याच्या वर १ * १ फूट ची चिकन जाळी कापून तारेने बांधली.
७) फिरोसिमेंट शीटचे घनफळ कडून त्याप्रमाणे १:३ च्या ratio प्रमाणे सिमेंट आणि वाळू घेतली
८) त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून मोल्टर तयार केले.
९) प्रथम कागद घेतला. त्याच्यावर १ .५ सेमी चा तयार केले मोल्टरचा थर दिला.
१०) त्याच्या वर बनवलेली जाळी ठेवली.
११) त्याच्यावर मोल्टर चा थर दिला.
१२) नंतर लाकडी रनदा आकार दिला.
१३) कडक होण्यासाठी उन्हात ठेवणे

Diagram:

वाळू2.25 l
सीमेंट0.75 l ( 1.125kg )

अंदाज खर्च :

अंदाज खर्च
अ.क्रमटेरियलमालाचे मापदरकिंमत
16 mm रॉड0.2664 kg8021.31
2weld mesh1 Sq.ft13 / Sq.ft13
3chicken mesh1 Sq.ft3 / Sq.ft3
4वाळू2.25 l1 / per liter2.25
5सीमेंट0.75 l ( 1.125kg )7 / per kg7.87
6तार2 m1 / per meter2
7पाणी1 liter7.7 / per liter7.7
8पेपर111
58.13
मजुरी ( 25% )14.53
TOTAL72.66

फोटो:

Costing :

Costing
अ.क्रमटेरियलमालाचे मापदरकिंमत
16 mm रॉड0.2664 kg8021.31
2weld mesh1 Sq.ft13 / Sq.ft13
3chicken mesh1 Sq.ft3 / Sq.ft3
4वाळू3 l1 / per liter3
5सीमेंट1 l ( 1.5 kg )7 / per kg10.5
6तार2 m1 / per meter2
7पाणी1 liter7.7 / per liter7.7
8पेपर111
61.51
मजुरी ( 25% )14.53
TOTAL76.04