• उद्देश : बटर  बनवणे .

साहित्य : जिरा , साखर , मीठ , यीस्ट , तेल इ .

साम्रगी : परात , ताट  , वजनकाटा इ.

  • प्रमाण :

 मीठ = ५ ग्राम  

 साखर = १० ग्राम

मैदा = ५०० ग्राम

तेल = ५ ग्राम

यीस्ट = १० ग्राम

  • कृती :

१) पहिली दिलेली  साम्रगी वजनकाट्यावरून वजन करून घेणं

२) ओहन चे १८० तापमानातं ठेवावे .  

३) पहिल एक पात्रात साखर , यीस्ट , आणि थोडे पाणी टाकून मिक्क्स १० – १५ मिनी ठेवावे .

४)  दुसऱ्या पात्रात मैदा , जिरा , मीठ टाकावे .

५) थोडे मल्यांनंतर तेल टाकून ते मऊ करणे .

६) २० मी . एक पात्रात हवा बंदिस्त पात्रात ठेवणे .

७) मल्यांनंतर ट्रे ला तेल लावून पिठाचे गोळे तयार करून ठेवावे 

८)  ट्रे  इलेक्ट्रिकल ओव्हन मध्ये १२ ते २० मि.  ठेवावी . 

९) १२ मि. नन्तर पलटी करून इलेक्ट्रिकल ओव्हन मध्ये ठेवावे . 

  • Costing :
अनु. क्रमटेरियलवजनदरकिंमत
1मैदा500 kg30300
2यीस्ट10 gm460101.2
3साखर10 gm2255.62
4मीठ5 gm152.25
5तेल100 gm15015
6जिरा5 gm3001.5
7ओव्हन चार्ज2 unit1020
Total445.57
लेबल चार्ज111.25
एकूण लागणार खर्च556.82
एकूण बटर150
एका पावाचा खर्च1.2