1. सॉईललॅब साठी मांडणी तयार केली.

 

तपशील साईज एकूण वापरलेला माल नग वजन दर एकूण किंमत
L angale सवा इंच 24 फूट 14.4 kg 50 720
L angale 1 इंच 80 फूट 21.6 kg 50 1080
पट्टी 1 इंच 20 फूट 4.8 kg 50 240
जाळी 16 इंच  46.5 फुट 6.62 kg 50 331
वेल्डिंग रॉड 2.5 एम एम 75 3 225
रेडॉक्स 700 ml 150 105
थिनर 500 ml 50 25
कलर 600 ml 280 168
ब्रश 20 40
3374