सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर स्विग  मशीन  क्लास  झाला .

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

वारः मंगळवार दिः१९-११-१९

आज वस्तुमान व वजन याच्यावर लेक्चर झाले आणी शीडी वेल्डींग केली २च्या नंंतर कॉप्टयूर क्लास झाला

वारःबुधवार दिः२०-११-१९

आज आर्थिक यांच्यावर इलेक्ट्रिक लेक्चर झाले नंतर शिडीवेल्डिंग केली शिक्षण साफ केला

वार गुरुवार दि. 21 -11 -19

आज बल यांच्यावर लेक्चर झाले आणि वर्नियर कॅलिपर यांच्यावर वजन काढायला शिकवले नंतर काही लोखंडी वस्तूंचे नट-बोल्ट काढून खुले केले दोनच्या नंतर काही लोखंडी वस्तूंना पोलीस केली बल धोरण गती वेग  न्यूटन बल यांच्यावर यांच्यावर नऊ-साडेनऊ लेक्चर झाले

वार शुक्रवार दि. 22 11 19

प्रॅक्टिकल लिहिले अकरा वाजता ड्रॉइंग क्लास झाला दोन त्यानंतरच सोईल लॅब मध्ये लेक्चर झाले

वार रविवार दि. 24 11 19

आज कॉस्टिंग काढायला शिकवले त्याच्या त्याच्यात अँगल स्क्वेअर त्यांचे कॉस्टिंग काढले त्याच्यानंतर विटा च्या रचना यांच्यावरती प्रॅक्टिकल झाले दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल झाले

वार सोमवार दि. 25 11 19

आज स्टोरी झाली नंतर सुतार कामातील हत्यारांची ओळख व उपयोग यांच्यावर प्रॅक्टिकल झाले दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले चार वाजता  सेमिनार झाला

वार मंगळवार दि. 26 11 19

बिजागरी ची ओळख व उपयोग यांचे प्रॅक्टिकल झाले नंतर नंतर कम्प्युटर क्लास झाला

वार बुधवार दि 27-11-19

सकाळी वायर जेन्ट्स यांच्यावरील इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झाल्यानंतर बांधकाम केले

वार गुरुवार दि. 28 11 19

आज सकाळी काय याच्यावर लेक्चर झाले त्याच्यात शक्ती व हॉर्स पावर हे शिकलो नंतर किचन समोर सिमेंट कोबा केला दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले

वार शुक्रवार दि. 29 11 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाल्यानंतर मशीन क्लास झाला त्याच्यात उशा जनोमे मेमरी कार्ट हे मशीन शिकलो त्याच्यावर डिझाईन शिकलो

वार रविवार दि. 1 12 19

कॉन्टॅक्ट पूर्ण केले

वार सोमवार दि. 2 12 19

आज सकाळी हरित क्रांती स्टोरी झाली नंतर कॉन्ट्रॅक्ट बांधकामचे गेले चार वाजता बैल नारळ यांच्यावरील सेमिनार झाला

वार बुधवार दि. 4:12:19

आज वायर केबल यांच्यावर इलेक्ट्रिक ते लेक्चर झाले आणि उर्ज यांच्याविषयी वर्कशॉप चे लेक्चर झाले

वार गुरुवार दि. 05:12: 19

आज बजाज कंपनी बघण्यासाठी बाहेर गेलो होतो

वार शुक्रवार दि. 6: 12: 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला त्याच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार दि. 8 :12 :19

आजार सीसी कॉलम बनवण्याचे प्रॅक्टिकल झाले त्यानंतर प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार दि. 9 :12: 19

सकाळी मेरा भारत महान याच्यावर स्टोरी झाली नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले दोनच्या नंतर स्टँडला हॉल केले चार वाजता स्कूटर आणि नारळ यांच्यावर सेमिनार झाला

वार मंगळवार दि. 10 :12 :19

आजवरच्या संवर्धनाचा नियम व ऊर्जेचे परावर्तन कसे होते हे सांगितले दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला

वार बुधवार दि. ११-१२-१९

आज ड्रॉइंग काढली नंतर काय काय सांग काय काय साहित्य पाहिजेल आणि ते किती त्यांच्या लिमिट वरून साहित्य आणले

वार गुरुवार दि. 12 :12: 19

आज मशीन लेक्चर झाले त्याच्यात बदलाची दिशा अंतर मात्र कशी बदलते खड्डा खोदायला सुरू केला आणि दिवसभर खड्डे खोदले आणि सकाळी मशीन मध्ये इनपुट आउटपुट शिकलो

वार शुक्रवार दि. 13 12 19

प्रदर्शनला गेलो मुळशी आणि आळंदी देव दर्शन केले

वार शनिवार दि. 14 12 19

स्टॅन्ड चे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले व त्याची ड्रॉइंग काढले व त्याचे त्याला लागणारे साहित्य दुकानात जाऊन आणले व स्टॅंड बनवायला सुरू केले

वार रविवार दि. 15 12:19

बोलायचं सगळे अँगल कापून घेतले व वेल्डिंग करायला सुरुवात केली

वार सोमवार दि. 16 12 19

सकाळी स्टोरी झाले त्यानंतर रंगला रेडा ऑक्स मारले चार वाजता ढोल आणि गांडूळ खत याच्या वर सेमिनार झा

वार मंगळवार दि. 17 12 19

मशीन यावर लेक्चर झाले त्याच्या चक्का यांचे मैके निकल एडवांटेज काढायला शिकवले आणि मला जे अंतर कापले होते ते वेल्डिंग करायला सुरु केले

वार बुधवार दि. 18 12 19

सकाळी नकाशे वरील इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झाले आणि आणि स्टॅण्डच्या वरच स्क्वेअर काढला व वेल्डिंग केला

वार गुरूवार दि. 19 12 19

आज सकाळी लिव्हर यावर लेक्चर झाले त्यांच्यात प्रयास बार हे तीन असतात आणि त्यांचे प्रकार अभ्यासले आणि पत्र वरती ठेवून त्याला सेल्फ द्रिल्लींग स्क्रू मारले आणि काळा कलर ने पूर्ण अँगल पेंटिंग केलेले आहे

वार शुक्रवार दि.20 12:19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला आणि नंतर सोयल लॅब क्लास झाला

वार मंगळवार दि. 24 12:19

आज उष्णता व तापमान यांच्यावरती लेक्चर झाले स्पोर्ट मशीनचे ग्रेडिंग केले

वार बुधवार दि. 25 12 19

आज सकाळी इलेक्ट्रिक की लेक्चर झाले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले दोनच्या नंतर नट बोल्ट यांच्यावरती सरांनी थोडीशी माहिती सांगितले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले रेडाणि टायपिंग यांच्यावर माहिती सांगितले

वार गुरुवार दि. 26 12 19

आज सकाळी उष्णता व तापमान यांच्यामध्ये स्थायू द्रव व वायू यांच्या यातील फरक शिकवली उष्णता वहनाचे प्रकार अभ्यासले दोनच्या नंतर थ्रेडिंग व टायपिंग यांचे प्रॅक्टिकल केले

वार शुक्रवार दि. 27 12 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला आणि दोनच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार दि. 28 12 19

आज सोलर कुकर यांच्यावर इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झालेनंतर प्रॅक्टिकल लिहिले आणि दोनच्या नंतर नरसाळे कसे तयार करायचे ते शिकवणे व प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार दि. 30 12 19

आज सकाळी पाणी यांच्यावर स्टोरी झाली कॉस्टिंग काढले व व दोन च्या नंतर अँगल चे क्षेत्रफळ काढून वजन काढले चार वाजता लिंबू हलगी यांच्यावर सेमिनर झाला

वार मंगळवार दि. 31: 12: 19

आज सकाळी सनी सरांचे वेल्डिंग विषयी चे लेक्चर झाले नंतर वर्कशॉप मध्ये प्रोजेक्टचे राहिलेले काम पूर्ण केले व दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला त्यामध्ये तेली डायरी टायपिंग केली

वार बुधवार दि. 01:01:20

आज सकाळी जाधव सरांचे डम्पी लेवल विषयी लेक्चर झाले नंतर वर्कशॉपमध्ये साफसफाई केली व सर्व जनांणी प्रँँक्टीकल वही लिहली.

वार गुरुवार

दिनांक 2: 1: 2020

आज सकाळी सिमेंट व कॉंक्रीट यांच्यावर लेक्चर  झाले नंतर प्रॅक्टिकल लेले आणि सॉईल मांनी तयार करून दिली

वार शुक्रवार

दिनांक 3 :१ :२०

सकाळी फेरोसिमेंट याच्यावर थेरी लेक्चर झाले ड्रॉइंग क्लास झाल्यानंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 5 :1: 2020

आज सकाळी शोषखड्डा याच्यावर लेक्चर झाले नंतर करण्यासाठी साचा तयार करून त्याच प्रमाणे जाळी कट करून फेरोसिमेंट चे प्रॅक्टिकल केले

वार सोमवार

दिनांक 6 :1: 2020

आज सकाळी मधमाशी याच्यावर स्टोरी झाले नंतर l&t सांधा याच्यावर तेरी लेक्चर झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल चार वाजता वांगी एमसीबी व गाय झाला

वार मंगळवार

दिनांक 7 :1: 2020

आज फेरोसिमेंट याचे थेअरी लेक्चर झाले त्याचं कॉस्टिंग काढायला शिकलो नंतर कलर याच्यावर थेअरी लेक्चर झाले नंतर लाकडाची पेटी बनवली

वार बुधवार

दिनांक 8/१/२०२०

  1. आज 3f 1f याच्यावर लेक्चर झाले नंतर लाकडच्या पेटी लाकडी बसवली दोन त्यानंतर पत्र्याचे बॉक्स बनवण्यासाठी ड्रॉइंग काढून बनवले

वार गुरुवार

दिनांक 9 :1: 2020

आज प्रचार त्याच्यावर लक्ष झाल्यानंतर कॉम्प्युटर क्लास झाला त्याच्या विस्टप्रिंत शिकलो दोनच्या नंतर पत्राच्या बॉक्सचा व शेडचा फ्लोचार्ट बनवला

वार शुक्रवार

दिनांक 10: 1: 2020

आज कॉन्ट्रॅक्ट चे कॉस्टिंग काढून ड्रॉइंग काढली व हात शेअर केले आणि प्रॅक्टिकल लिहिले

वार रविवार

दिनांक 12 1 2020

आज सकाळी इंजिनिअर इलेक्ट्रिक चे लेक्चर झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल केले आणि मानिला ला रेडॉक्स मारले

वार सोमवार

दिनांक 13 1 2020

आज सकाळी मातीतील सेंद्रिय कर्ब आणि समस्या याच्यावर स्टोरी झाले नंतर फेरोसिमेंट लिहिले आणि गोठ्यासाठी गेट कसा बनवायचा हे समजून घेतले मेजरमेंट समजून घेतले आणि मांनीला कलर मारला पूर्ण केले

वार मंगळवार

दिनांक 14 1 2020

वासकर ड्रॉइंग क्लास झालं सर कम्प्युटर क्लास झाला त्याच्यात गेम तयार केले

वार बुधवार

दिनांक 15 01 2020

आज सकाळी इलेक्ट्रिक लेक्चर झाले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले डोमच्या खिडकीला वेल्डिंग केली

वार गुरुवार

दिनांक 16 01 2020

आज सकाळी लोखंड आर्यन यांच्यावर लेक्चर झाले

वार शुक्रवार

दिनांक 17 01 2020

आज सकाळी स्क्रॅप साफ केले नंतर ड्रॉइंग क्लास झाला दोनच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 19 01 2020

आज सकाळी स्क्रॅपमधील वस्तू वेगवेगळ्या काढूण त्या व्यवस्थित वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्या

वा