उद्देश :वेगवेगळ्या पदार्थापासून चिक्की पासून चिक्की बनवणे . 

साहित्य :शेंगदाणा ,गुळ ,तेल ,इत्यादी ,,,,

साधन :कढई ,उलथनं ,वजन काटा ,प्याकिंग बॉक्स ,पक्कड ,ट्रे ,रोलर ,,,इत्यादी 

कृती :

१}प्रथम शेंगदाणा ,गुळ वजन करून घेणे . 

२}शेंगदाणे साफ करून घेणे व ग्यास मिडीयम ठेऊन शेंगदाणा भाजून घ्यावे . 

३}भाजलेले शेंगदाण्याचे साल काडून मिक्सरला बारीक करून घ्यावे .

४}ग्यास वर कढई ठेऊन गुळाचा पाक करून घ्यावा . 

५}पाक होईपर्यंत ट्रेला तेल लावून घेणे . 

६}तसेच रोलर आणि कटर ला तेल लावून घेणे . (तेल लावण्याने मिश्रण चिटकत नाही.)

७}पाक बनवताना लक्ष्यात ठेवा कि पाक गोळीबंद झाला पाहिजे . 

८}पाक व्यवस्तीत तयार झाल्यावर शेंगदाणे बारीक झालेले त्यात टाकावे . 

९}एकत्र मिश्रण करून घेणे .

१०}मिश्रण ट्रे मध्ये टाकून घेणे ,आणि ते लाटून घ्यावे व कटर  ने कट  करणे . 

११}चिक्की थंड झाल्यावर प्याकिंग करून सिलर लावणे