• 2 गायची स्वच्छता

चांगल्या प्रकारे ठेवावी जेणेकरून आजार होण्याचे संकट टळतात

गाईचे दूध काढल्यानंतर गायला एक तास उभे ठेवणे जेणेकरून मस्टरडी दगडी आजार होण्याचे कमी असते.

2. खाद्य व्यवस्थापन

गाईचे खाद्य काढणे

42kg

1.26

खुराक चारा