सिल्वेस्टर पद्धत

पीडितेला त्याच्या पाठीवर झोपायला वा त्याच्या खांद्याखाली डोक्याजवळ त्याचे दोन्ही हात कोपऱ्या खाली तरा पीडित व्यक्तीला डोक्याजवळ गुडघे टेकून त्याचे दोन्ही हात कोपऱ्या खाली नीट धरा तो आडवा येईपर्यंत त्याचे हा त्या डोक्याजवळ हलवा आणि दोन्ही दोन सेकंद त्या स्थितीला रहा पीडिता चे दोन्ही हात छातीच्या दत्तकाला खाली आणि त्यांच्या हातावर थोडासा दाब द्या पीडित व्यक्तीने श्वास घेतल्या सुरुवात केली तर ती प्रक्रिया श्वास पूर्ण घेण्यास तयार सुरू करा