Feb 13, 2022 | Uncategorized

Feb 12, 2022 | Uncategorized

वर्कशॉप मध्ये नेहमी स्वच्छ व नीटनेटकेपणा ठेवावावर्कशप मध्ये प्रवेश करताना सुरक्षे चे नियम पालन करावेसर्वांनाच सेफ्टी शूज घालावेहातामध्ये हात मोजे घालावेगरम वस्तू पकडण्यासाठी पट्टीचा वापर करावातसेच उष्णता रोधक हातमोजे वापरावेडोळ्याच्या सुरक्षेसाठी शेपटी गुगल वापरावामशीन चालू असताना ओईलींग लेव्हल चेक करावेतसेच मशीनमध्ये ग्रीसिंग व ओईलींग करून घ्यावे