सोलर कुकर

सोलर कुकर मुळे आपण जेवण शिजवू शकतो.हे मला समजल आपला GAS वाचतो व उन्हाचा प्रकाशावर्ती

आपण जेवण शिजवू शकतो.व उन्हाचा प्रकाशाकडे आपला सोलर कुकर सेट करून ठेवायचा आपला gas

वाचतो हे मला समजल.