डेली डाइरी

date:-30/01/203

वार :- सोमवार

१ उद्देश :- कचरा कुंडीची costing काढणे .

२ साहित्य :- [ मटेरियल ] :-L angle ,सळी

L angle =52ft लांबी 20mm रुंदी 4mm जाडी

सळी =208ft लांबी 6 mm व्यास

३ साधने :- आर्क वेल्डींग मशीन , पावर कटर मशीन, मीटर टेप , हँड graindar , चिपीनग हॅामर , वायर ब्रश ,हेल मेट

४ सेफ्टी :- वेल्डींग हेल मेट, गॉगल ,शूज ,आपऱ्ओण, वेल्डींग गॉगल

५ कृती :- काय काम करायचे ते समजुन घेतले

नंतर मी मापन केले जाऊन ड्रॉइंग काढले आणि कॉस्टिंग काढले

६ कौशले :- कॉस्टिंग काढायला शिकलो आणि मापन आजून नीट काढायला शिकलो आमी ड्रॉइंग काढायला शिकलो .