इलेक्ट्रिकल,

प्रोजेक्ट

विद्यार्थ्यांचे नाव,

शिक्षण,

प्रोजेक्ट विषय,

उद्देश, विज्ञान आश्रम चे वॉटर फिल्टर दुरुस्ती करणे व साफ करणे,

साहित्य, पाना २ डस्टर 3 कटर 4 स्कूटर ड्रायव्हर,

साधने, गार्ड फिल्टर शोले न्यू वॉल फुल फॉर्म आरो,memrn, युवी फिल्टर पोस्ट कार्बन, टेपलॉन टेप, पाईप, 1mm ची वायर,शंप,पाणि साठवण्यासाठी टाकी,

अनुभव,

वॉटर फिल्टर 5 प्रकारचे आहेत,

जर हे पद्धतीने फिल्टर दिसत असला तर समजा की फिल्टर खराब झालेला आहे,

1pipi फिल्टर चे काम आहे पाण्यातील माती किंवा मातीतील बारकी पण कशा त ते दाखवण्याचे काम करतो,

2 कार्बन फिल्टर चे काम आहे,

गांडूळ पाणी असतो ते दूध करण्याचे काम करतो कार्बन फिल्टर मध्ये, 0,001 यवत बारीक हॉल असता,

3 uv फिल्टर, बॅक्टेरिया असताना ते मापायचे काम करतो,

4 uf फिल्टर हा फिल्टर तेच कार्बन फिल्टर चेच सारखा काम करतो पण,uf फिल्टर चे होल जरा मोठे असतात, ०;१ एवढे मोठे असतात,

विज्ञान आश्रम मधले फिल्टर चे पाणी चेक करणे व चेक करण्याची पद्धत,

3 uv फिल्टर पॅक एरिया असताना ते मारायचे काम करतो,

4 uf फिल्टर हा फिल्टर तेच कार्बन फिल्टर चेक करा सारखा काम करतो पण युपी असतात, ०;१ एवढे मोठे असतात,

विज्ञान आश्रम मधले फिल्टर चे पाणी चेक करनेवाचे करण्याची पद्धत,