Author: Laxman Bhore

ELECTRICAL PROJECT-WATAR FILTAR

प्रकल्प अहवाल 2022-23 विद्यार्थ्याचे नाव:- लक्ष्मण भोरे साथीदाराचे नाव:-प्रथमेश मेसाजी कांबळे पत्ता:- pal ghar,jawhar विभाग:- ऊर्जा आणि पर्यावरण मार्गदर्शक:- कैलास जाधव  प्रोजेक्ट विषय:- वॉटर फिल्टर   प्रोजेक्ट...

Read More

food lob diparment

1 वैक्तीक स्वचछता वैयक्तीक स्वचता म्हणजे सोताची काळजी घेणेजर आपण नखे नाय कापली तर नखात जि घाण आशेला ती घाण जेवता वेळेस ती घाण पोटात जाऊ शिकते आणि आपण बिमार पाठवू शकतो वैयक्तीक स्वचता वैयक्तिक स्वच्छता म्हणजे आपल्या शरीराची...

Read More

Agriculture project – Compost Bed

प्रकल्प अहवाल 2022-23 विभागाचे नाव:-agriculture प्रकल्पाचे नाव:-compost bed,तयार करणे.प्रकल्प...

Read More

AGRICULTURE

1 गोठयातील नोंदणी अभ्यास करणे नोंदणी वरुण तोटा व नफा समजून येतो व समजून घेणे वेगवेगळे खादे घालावे...

Read More

workshop project

विभागाचे नाव:— अभियांत्रिकी प्रकल्पाचे नाव:— बांधकाम करणे प्रकल्प करणाऱ्याचे नाव:— लक्ष्मण सोन्या...

Read More
  • 1
  • 2