प्रकल्प अहवाल 2022-23

विद्यार्थ्याचे नाव:- लक्ष्मण भोरे

साथीदाराचे नाव:-प्रथमेश मेसाजी कांबळे

पत्ता:- pal ghar,jawhar

विभाग:- ऊर्जा आणि पर्यावरण

मार्गदर्शक:- कैलास जाधव

 प्रोजेक्ट विषय:- वॉटर फिल्टर 

 प्रोजेक्ट सुरू  दि.:-03/10/2022

प्रोजेक्ट समाप्त दि.:-14/11/2022

फिल्टर चे प्रकार:- uv फिल्टर, सॅन्ड फिल्टर,ro फिल्टर.

सॅड फिल्टर:-

 हे फिल्टर पाण्यातून बारीक बारीक वाळूचे कन व घाण शोषून घेते. या फिल्टरमध्ये बारीक बारीक वाळू चकन असतात. ते पाणी वरून खाली जाईपर्यंत त्या वाळूच्या कानांमधून ते पाणी शुद्ध होते.

uv फिल्टर:-

या फिल्टरमध्ये एक uv रेज असते. ती रेज त्या पाण्यावर पडल्यावर त्यातली घाण व सूक्ष्मजीव मारून टाकते.

ro फिल्टर;-

Ro फिल्टर मध्ये एक छोटे छिद्र असते. ते छिद्र0.001 एवढे बारीक असते. त्यातून जेवढे पाणी पास होते. ते पाणी शुद्ध करून त्या फिल्टर मधून आपल्याला मिळते.

(विद्यान आश्रम मधले फिल्टर चे पाणी चेक करणे.)

 ड्रीम हाऊस TDS:-214,EC:-448

किचन:-TDN:-199,EC:-348

DiC hostel:-TDS:-211,EC:-448

( विज्ञान आश्रम चे वाटर फिल्टर ला आत्तापर्यंत आलेला खर्च व कॉस्टिंग) 

अ.क्र.कुठे काम केलेसाहित्यएकूण साहित्यकिमतएकूण किमत
1किचनp p फिल्टर4180720
टेपलोन टेप21020
कार्बन फिल्टर1150120
एलबो31030
पाईप1 फुट1010
uv फिल्टर2199398
2ड्रीम हाऊसकार्बन फिल्टर1150150
p p फिल्टर3180540
टेपलोन टेप51050
एलबो21020
पाईप3 फुट1030
uv फिल्टर2199398
3D I C हॉस्टेलकार्बन फिल्टर000
p p फिल्टर280360
टेपलोन टेप11010
एलबो21020
पाईप21020
=2896