Author: Siddhant Hole

शेति व पशु पालन

( 1. ) गाईच्या गोठ्यात स्वच्छता केल्याचे फायदे. # 1) गाईच्या गोठ्याचे स्वच्छता केल्याने गाईचे रोग प्रतिकार शक्ती वाढते. 2) कासेचे आवारापासून संरक्षकन होते 3) दुघ उत्पनात 916 होतो. 4) धान वास येत नाही. ) अभ्यास करणे लागवडीच्या...

Read More

गृह आणि आरोग्य

चिचेचा स्वास तयार करणे. कृति:- 1) सुरवातीला आम्ही चिंचे मधील काड्या व टरफहले काडून घेतले.गरम पाण्यात उकळून घेतले 2) नंतर चिचेच्या उकळालेल्या पानी एका भंड्यात गाळून घेतले. 3) चिचेच्या बालकांमध्ये 3KG गुळ टाकून हलवून घेतले . 4)...

Read More

ऊर्जा आणि पर्यावरण

प्रॅक्टिकल -1 कृत्रिम श्वसन साहित्य – चटई स्वयंसेवक. कृती – 1‌‌. शाॅक लागलेल्या माणसाला जमिनीवर...

Read More

@ s Workshop @sp

मापन पद्धत प्रत्यक्ष मापनाच्या दोन पध्दती आहे 1 ब्रिटिश 2 मॅट्रिक ब्रिटिश – 1 इंच 2 फुट 3 आठवा 4 तोळा 5 गुंठा 6‌ एकर 7 डझन 8 पांड 9 कोस 10 खंडी मॅट्रिक – 1 मिलि मीटर 2 सेंटी मीटर 3 मीटर 4 किलो मीटर 5 गॅम 6 लिटर 7...

Read More