Author: Swapanil Sapkal

शेती व पशुपालन प्रोजेक्ट

Mar 21, 2023 | Uncategorized प्रकल्पाचेनाव :- शते ामध्येलागवड करणे.  वि द्यार्थ्यां चे नाव :- स्वप्नील सपकाळ साथीदाराचेनाव :- गौतम ढेबे  मार्गदर्ग र्शकर्श :- भानदुास सर  दि नांक :- 12/3/2023  वि...

Read More

शेती व पशुपालन

गोठयातील नोंदिचा अभ्यास कारणे Chart दिनांककडवळह . काडखुराकवजन वाढ2 /2/2023 12 kg 2.700 gm 3 /2/2023 12 kg 2.700 gm 4 /2/2023 12 kg 2.700 gm 5 /2/2023 12 kg 2.700 gm 6 /2/2023 12 kg 2.700 gm 7 /2/2023 12 kg 2.700 gm 8 /2/2023 12...

Read More

WORKSHOP PROJECT

FRP ( FIBERGALSS REINFORCED PLASTICS ) पत्रा तयार करणे पत्रा तयार करण्यासाठी लागणारे मटेरियल :-...

Read More

FOOD LAB

मोजमाप करणे ….. 1 cm = 10 mm1m = 100 cm 1000m = 1 km1m = 3’3″inch 1inch = 2.5 cm...

Read More

Project :- आर्थिंग करणे

आर्थिंग स्वप्निल सपकाळ उद्देश:- निगडेच्या शाळेत IBT च्या नवीन अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी, गृह आरोग्य ,इलेक्ट्रिक, व शेती, या विभागासाठी आर्थिग करणे साधने :- वायर,अर्थिंग प्लेट , रॉड, आर्थिंग पावडर कृती:- सर्वप्रथम आम्ही अर्थिंग...

Read More
  • 1
  • 2