Author: Tejas Karale

Food Lab

DELI DAYRIJan 12, 2020 |  high speed mixer: हा मिक्सर आपल्या  घरच्या मिक्सर पेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये काम करतो . हा एका वेळी  हा एकावेळी ३ किलो पदार्थ मिक्स करू शकतो . व हा कठीण पदार्थ सुध्दा बारीक करू शकतो . व हा मिक्सर ३ फीज...

Read More

Agriculture project

 ‌                                           प्रकल्प नाव = गादीवाफा तयार करणे . इनलेट ड्रिप टाकने. मल्चिंग पेपर चा वापर करून वांग्याची रोपे लावणे. शेताला पाण्याचे कनेक्शन देणे. 1) प्रथम आम्ही शेताची साफसफाई केली. 2) त्यानंतर...

Read More

agriculture’s

दि.30/12/2019 आज आम्ही agriculture विभागाची ओळख करून घेतली. शेळीला चारा किती द्यायचा ते शिखलो . 1दिवसात 8 kg चारा देतो. दि.31/12/2019 आज आम्ही ठिबक सिंचनसाठी पाईप बावला व पाईपाला होल मारले. व ठिबग सिंचनचे पाईप आतरले ते सन लाईनला...

Read More
  • 1
  • 2