1. makar

Ganpati sati makar Tayar kele

Tya Sathi lagnare vastu.

  1. Coral var dijaein taiyar केलो.
  2. Natr RDX Madhya Kanvharṭa kelo
  3. laser cutter madhye cardboard tevhlo
  4. Sticker lavlo ntr kat kelo
  

2. Scarecrow mounting bracket

. Bujgavna उभ ठेवण्यासाठी tinkercad मध्ये डिझाईन तयार

. केलो.

1.सगळ्यात पहिले त्याची साईज घेतलं.

tinkercad मध्ये सगळ्यात पहिले सिलेंडरचा वापर किलो.

सिलेंडरला डिफरंट पाठ केलो. नंतर त्याला V आकार दिलो.

त्यामध्ये होल पडण्यासाठी सिलेंडरचा वापर केला.

.

.