1)नाव : तिळाची चिक्की बनवने.

साहित्य :- तीळ साखर गैस, करई हे चिक्की कटर लाटणी पॅकींग , डालदा इ.

कृती :- सर्वप्रथम सर्व साहित्य गोळा करून घेतले.. त्यानंतर तीळ व साखर समप्रमाण ‘त वलन करून घेतले. तीळ – 250ga व साखर 

3) 25ogm नंतर कतईत साखव घेतली गैस पेटवला. साखरेचा करून घेताया प पाठ Q त्या पाकात बारीक के येथे तीळ . व ते मिश्रण त्यानंतर ड्रे व यादवी ब तोच त्याव आण 5 घेतले कटरला ते मिश्रण दे वर घेऊन यादन घेतले. चिक्की कटरने तयार काण्णा कापून व

2)प्रथमोपचार पेटी *

उद्देश – योग्य वैद्यकीय उपचार मिळण्याआधी प्राथमिक स्तरावर उपचार कसे करावे, हे समजून घेणे.

साहित्य- प्रथमोपचार पेटी (Bandage, Scissors, Adhesive tapes Thermomete& Antiseptic liquid, Antibiotics, Gauze, Disposable gloves, Hydrogen peroxide, ORS powder, Sanitizez, Pain Relievers

– प्रथमोपचार एखाद्या व्याधीवर वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वीची पायरी

म्हणजे प्रथमोपचार

11. जर प्रथमोपचाराविषयी आपल्याला माहिती असेल तर अनेक अपघातग्रस्ताचे आपण प्राण वाचवू शकती. गंभीर अपघात झाल्यानंतर त्याठिकाणी गडबड व गोंधळ उडालेला असतो, अशा वेळी डोक शांत ठेवून पटकम कार्य करण्याची जरूरत असते- (9) जर मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्रावचालू असेल तर तो थांबवण्यासाठी प्रथम लक्ष द्यावे. ती रक्तस्त्रावाची जागा फडक्याने दाबून ठेवावी- (2) जर सर्पदंश झाला असेल, तर देशाच्या वरील भागात दोरीने घट्ट बांधावे, काही वेळाने ती दोरी सोडून पुन्हा बांधावी. त्या व्यक्तील झोपू देवू नये. (3) जर हृदयविकाराचा झटका आला तर.: त्याव्यक्तीस सर्वप्रथम मोकळ्या हवेत जीथे जास्तीत जास्त ऑक्सीजन पुरवठा होईल

३)प्रात्यक्षिकाचे नाव :- चिंचेचा साँस तयार

करणे.

साहित्य चिंच, स्गुळ, मिरची पावडर, काळेमीठ, गरम मसाला, गैस इ..

कृती :. 0 सर्वप्रथम लागणारे साहित्य ● गोळा केले.

2) त्यानंतर चिंचा साफ करून घेतले. नंतर। लीटर पाण्यात टाकून उकळून घेतल्या 1kg चिंचा

(4) नंतर चिंचेच्या पल्क मध्ये

3 kg

गूळ टाकले. व ते मिश्रण ढवळून घेतले. त्यानंतर . ते मिश्रण गॅसवर ठेवले. त्या मिश्रणात 30gm मिरची पावडर, 100

gm काळे मीठ आणि 20gm

गरम

मसाला टाकले आणि ते मिश्रण ढवळून

घेतले.

6 नंतर ते मिश्रण घट्ट होईपर्यंत गॅसवर ठेवले. आणि थंड झाल्यावर पॅकींग

करून किचनला विकले.

एकूण 4.8, kg सॉस किचनला दिला. 4.8 किलो सॉस बनवण्यासाठी ‘रूपये खर्च आला.

4)प्प्रात्यक्षिकाचे नांव 4. पाव तयार करणे.

साहित्य मैदा, मीस्ट, मीठ, तेल, भेड इम्प्रवायजर, गॅस इ.

साधने 22. ओव्हन, आटा मेकर, ओव्हन ट्रे इ. कृती :- 0 सुरुवातीला सर्व साहित्य गोळा

करून घेतले.

(2) त्यानंतर 7 kg मैदा घेऊन मीस्ट व

पाणी एकत्र करून ठेवले

1 मैद्यात चवीनुसार मीठ घातले

1 मध्ये ब्रेड इम्प्रूवानजर टाकले. (4) यीस्ट तयार झाल्यावर ते मेदात टाकून व्यवस्थित पीठ मळून घेतले.

1) त्यानंतर ट्रेला तेल लावून घेतल्यानंतर

पावाचे गोळे तयार करून 30 मिनिटांसाठी

फुगण्यासाठी ठेवले.

6. त्यानंतर हे मोव्हनमध्ये ठेवले बेठ करण्यासाठी पाल 250 च्यावरती तापमान सेट करावे लागते. पाव बेक झाल्यानंतर त्यांवर तेल

“लावून घेतले व थंड झाल्यावर पाव उलटे करून घेतले.

7 kg मैदापासून 220 पाव तयार केले.

5)प्रात्यक्षिकाचे नाव :- टॉमेटो सॉस तयार करणे. साहित्य : 10 kg, पाणी, हाँस ३

साधने 8. फ्रुट पल्पर कृती 80. सर्वप्रथम लागणारे साहित्य गोळा

केले (2) टॉमेटो पाल्याने स्वच्छ धूवून घेतले. ‘वदेकडील हिरवा भाग काढून हाकला.

नंतर टॉमेटो स्वच्छ पाण्यात घालून शिजवून घेतले, आटी शिजलेल्या टॉमेटोतून बी व साली काढून यूक ल्या: (फ्रुट पल्सरच्या साहाय्याने 4) टॉमेटो पल्म स्टोव्हवर भरविण्यास ठेवले.

6) आटत असताना कांदा व लसणाचा लगदा टाकला, त्यानंतर व्हिनेगरव गरम मसाला टाकला. याबरोबरच मीठ व साखरही टाकली 1 हे सर्व मिश्रण ढवळून घेतले. व

घट्ट होईपर्यंत ढवळले. हॉमेटो सॉस थंड झाल्यावर किंचन ला दिले

एकूण 1.6 kg साँस तयार केला 6). प्रात्यक्षिकाचे नाव: न

नानकटाई तयार करणे

साहित्य : मैदा, डालडा, पिठी साखर, हे तेल इ

साधने ओव्हन

कृती :- 0 सर्वप्रथम सर्व साहित्य गोळा

केले

(2) त्यानंतर 200 gm डालडा घेऊन तो

वितळवला आणित्यामध्ये पिठी

साखर 200gm चाळून टाकली

(७) नतर मग त्यात 250 gm मदाहकला

व फ्लेवरचा, मेब टकला

(1) व ते मिश्रण मळून घतले मानि

साच्चाने वेगवेगळ्या आकाराच्या

नानकटाई तयार केल्या. भाणि भोकनमध्ये

.150°c त 18

तापमानाला बेक केल्या

निरीक् :- नानकटाई व्यवस्थित वेळ झाली. चविष्ट व मऊ नानकटाईझाली अर्धा किलो नानकटाई तयार देती 7)प्रात्यक्षिकाचे नाव : पिझ्झा तयार करणे

साहित्या जैस्टीट ,पावदर, बहर, आलं पेस्ट, मेरो साँस शिवनाशिर्ष काढा, टॉमेटो,

साधने

मोहना, हे

कृती :. 0 सर्वप्रथम सर्व साहित्या गो मेदा घेतला, पीट

त्यानंतर 120gm

+ साखर + माने यांची पेस्ट तयार केली

मैदयात बहर लगी पेस्ट टाकली. जाणि

ते मिश्रण मळून घेतले. माहित्या

O

पिठाचा गोळा तयार केला

क्लो उठ मिनिटे कोटेशनसाठी ठेवली त्यानंतर काढा, होोटो, शिमला मिर्च कापून घेतली.

फर्मेंटेशन इरलेला पीठापासून पिछड़ा

‘चा बेस तयार केला त्यावर तेललाव

ला. त्यावर टॉमेटो सॉस लावला,

त्यानंतर चवीनुसार मीठ व तिखट मसा ‘का टाकला. आणि त्यावर शिमला मिर्च, कांदा, टोमेटो यांचे लेकिन तुकडे टाकून पिझाला Decorate केले. (टॉपिंगन

(8) आणि त्यावर चीज टाकले व तचलो चिता 1 ते 18″ ८ तापमानाला कोव्हनमो बँक करण्यास ठेवला. 8) प्रात्यक्षिकाचे नाव बटर तैयार करन

मैदा, साखर, पीस्ट, बटर, तूप

कृती : सर्वप्रथम साहित्य गोळा केले.

हे त्यानंतर 5c0gm 10gm पोस्ट

10. जैन साखर आणि

मोजून घेतले

30 gm बहर

(3) मग मीट+ साखरमध्ये पाण्यात

टाकून निर्माण तयार केले

ते मिश्रण मैदान टाकले. व मेदाचे

पीठ मळून घेतले

(5) त्या पीठात बटर वितळवून टाकले आणि ते पीठ पुन्हा मळून घेतले (1) मळून झाल्यावर 30 मिनिटे फर्मेनटे

शनसाठी ठेवले 1.11 त्यानंतर मग पीठ फुगल्यावर त्यापि हापासून छोटे गोळे तयार केले साति ते पुन्हा फर्मेनट्रेशनसाठी ठेवले. त्यानंतर ते पीलचे गोळे ओव्हनमध्ये

250% तापमानाला बेक केले. आणि

बहर तयार केले.

निरीक्षण :- 0 बटर कुरकुरीत बनले होते. 12 मीठ थोडं कमी होतं 9)प्रात्यक्षिकाचे नाव :- खारी तयार करतो.

साहित्य: मैदा, साखर कीस्ट, मीठ, जीरा, तूप, डालडा इ

कृती : सुरुवातीला अर्धा kg मैदा घेतला. (2) त्यानंतर साबर। पीस्टचे मिश्रण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूनव

पानी टाकून मळून घेतले (3) मळून झाल्यानंतर ते पीठ 10 मिनिटे ‘फ्रिजला ठेवले.

(4) त्यानंतर टेबलाला तुवलावून त्या नंतर टेबलाला टेबलावर बटूर होऊन त्यात जीरा टाकला आणि तो मिक्स करून घेतला.

(5) नंतर मग टेबलावर मैदा टाकला आणि

ते पीठ चपातीसारखेलाटून घेतले ते

झाल्यावर त्यावर डालडा लावून घेतला

तसेच साखर टाकली.

आणि पुस्तकासारखी घडी मारून पुन्हा प्रीजमध्ये ठेवले. भले आम्ही चार वेळा केले..10) प्रात्यक्षिकाचे नाव :- टोस्ट तयार करणे साहित्य मैदा, मीस्ट, कस्टर पावडर,

साखर, मीठ,

कृती सर्वप्रथम 250kg मैदा घेतला. (2) त्यानंतर पीस्ट + साखर + कस्टर पावडर पाण्यात मिक्स करून होतले

ते मिश्रणा मैदात टाकले, वचवी

नुसार मीठ टाकले. आणि पीह चांगले मळून घेतले

मळलेले पीठ फर्मे टेशनसाठी ठेवले. नंतर मग त्या मिठालाटून घेऊन ते ©

‘पीठचपातीसारखलाटून ते फोल्ड

करून ब्रेड टीन मध्ये ठेवले.

आणि

२०० ८ तापमानाला ओव्हनमध्ये

बेक केले

बेक झाल्यावर छोटे छोटे आकाराचें टोस्ट चाकूने कट केले.11) केक आणि केक प्रिमीक्स्

उद्देश:

केक प्रिमीक्स, वेक बेस व बेविषयी माहिती करून घेणे व त्या पदार्थाच्या रेसीपी विषयी माहिती घेणे

1) चॉकलेट प्रिमिक्स

140 gm

3 gm

130gm

(१) पीठी साखर (2) बेकींग सोडा

(3) मैदा

2.0 gm

6gm

(४) कोको पावडर (५) बेकींग पावडर

2) व्हनिला प्रिमिक्स (७) पीठी साखर

140 gm

(2) मैदा (3) बेकींग सोडा

150gm

3 gm

(क) बेकींग पावडर (५) व्हॅनिला इसेन्स

16gm

5ml

· साहित्य: केक प्रिभिक्स, दिप टोपींग क्रीम, चेरी, चॉकलेट कंपाउंड, स्ट्रॉबेरी जेली, तेल, इत्यादी.

साधने: ओव्हन (चार्ज), क्रीम व्हिपर मारीन.12) प्रात्यक्षिकाचे नाव :- आवळा कॅन्डी तयार करणे

साहित्य :- आवळे, हिंग, बरणी, पाणी, गॅस इलायची ई.

कृती :- सुरुवातीला © वत कर गॅसवर गरम पाण्यात उकळून घेतले. 1 kg आवळे घेतले

(3) त्यानंतर त्या आवळ्यांचे तुकडे करून घेतले. आणि त्यातील खराब तुकडे बाजूला काढले.

(4) मग एक बरणी घेतली.

त्याबरणीत

सुरुवातीला साखर टाकली त्यानंतर

आवळ्याचे तुकडे टाकले. पुन्हा साखर,

टाकली व त्यावर आवळ्याचे तुकडे टाकले (5) आणि बरणी पूर्णपणे पॅक बंद करून घेतली13) प्रात्यक्षिकाचे नाव : ORS तयारक

साहित्य: पाणी, साखर, मीठ, गॅस इ.

कृती : D सुरुवातीला घेतले. 1 लीटर पानी

Q ते पाणी उकळवून घेतले. 3 उकळवलेले पाणी थंड करून घेतले 4 त्यानंतर त्या पाण्यात अर्धा चमच मीठ + 6 चमच साखर टाकली. 1 आणि ते मिश्रण ढवळून घेतले. अशाप्रकारे ORS तयार केली.

:- O गुलाब सारख्या आजारांना दूर

करण शकते. शरीरातील पाणी Rehydव करणे

14)प्रात्यक्षिकाचे नाव :- रक्तदाबाचा अभ्यास

करते.

0

रक्तदाब म्हणजे ? काय आपलं हृदय शुद्ध रक्त करून धमन्यामार्फत पाठवले जाते, तेव्हा तिथे दाब निर्माण होतो, त्याढालास रक्तदाब म्हणतात.

रक्तदाबाचे दोन प्रकार :

उच्च रक्तदाब कमी

रक्तदान

रक्तदाब तपासणीसाठी वापरल्या जाणाज्या

मशीनचे प्रकार : 11 इलेक्ट्रॉनिक स्किंगमोममीटर 10

अॅनीरॉइड स्फिग्मोमलोमीटर क्लिनिकल पारा मॉनोमीटर

* उच्च रक्तदाब 8

माणसाच्या शरीरातील साधारण

रक्तदाबापेक्षा जास्त दाब होय. 14090 पेक्षा अधिकच रक्तदाब म्हणून ओळखला

जातो.

उच्च रक्तदाबाची कारणे.

OR

शरीरात स्निग्ध पदार्थ वाढलेकी ते हातापायाच्या लहानलहान रक्तवाहिन्यांच्या भिंतीलगत जमा होतात त्यामुळे रक्तप्रवाहाला अडथळा निर्माण होतो.

दुष्परिणाम –

10 मेदूमधील वाहिन्या फुटले () मेंदूत रक्तस्त्राव होणे 15) रक्त काही काळाने गोठले

(4) मेदूवर दाब निर्माण होतो

उपचार :

o रक्तदाब नियंत्रीत ठेवणे 2 डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे घेणे

Q. रक्तदाबाची कारवार तपासणी करणे. ६) औषधे आयुष्यभर ध्यानी लागताल

कमी रक्तदाबाची कारणे : @ रक्ताच्या प्रवाहाची गती कमी करणे

12 त्यामुळे ढोके जड होणे, चक्कर येणे, अशक्तपणा आणि श्वास होण्यास अडथळा निर्माण होठो 02 आणि अन्य पोषकद्रव्याचा मेंदूला होणारा पुरवठा बंद होणे

कमी रक्तदाबावर घरगुती उपचार : आहारात मीठाचे प्रमाण वाढवणे, लोणचं, पापड,

O लिंबू आधा समावेश आहारात करो

कि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषध होणे (3) नियमित पोहणे, व्यायाम योगासने, प्राणायाम

यांचा उपयोग होतो. 4) तुळशीची चार पाने, लिंबाची दोन पाने, दोन चमचे पाणी घेऊन एकत्र वाटावी, रिकाम्या पोटी घेतल्याने उच्च रक्तदाब कमी होतो.

15) प्रात्यक्षिकाचे नाव :- पानी परीक्षण करतो साहित्या : वॉटर ट्रेस्ट बॉस्टन-2 नोदवही, पेन, टेस्ट पेपर

कृती :- सुरुवातीला दोन Water test betties घेतल्या 2 त्या दोन्ही बॉटल्समध्ये टेस्ट पेपर टाकला

(3) आणि एका बॉटलमध्ये किचनमधी लपानी घेतले आणि दुसया बॉटल मध्ये Dream House मधील पाणी होतले

4) व त्या दोन्ही बॉटल्सवर आजची तारीख भाति वेळ मार्करने लिहिली.

Q. एका बॉटलमध्ये किचनचं पाणी

निरीक्षण :

घेतले ते काळ 24 तासानंतर काळ झालं. त्यामुळे ते पाणी पिण्यायोग्य नाही.

दुसप्या बॉटलमध्ये Dream House पानी होलले ते उपतासानंतर पांढरर्च राहिलं. त्यामुळे ते पाणी पिण्यायोग्य आहे.

प्रात्यक्षिकाचे नाव : मानवी ककाल तंत्र.

कंकाल तंत्राचे काम ? शरीराला आकार देणे.

O शरीरातील आतील भागाचे सरक्षण शरीराला गती प्राप्त करणे.

Q शरीराला मजबूती प्राप्त होतो. G

कंकाल तंत्राचा निर्माण, अस्थि, उपअस्थि आणि सांधे यांना एकत्र करून कंकाल तंत्राचा निर्माण केला.

जन्मलेल्या मुलांमध्ये 270 हाड़े असतात. बाल्यावस्था मुलांमध्ये 350 हाडे असतात किशोरवस्था व प्रौढवस्था मालांमध्ये 206 हाडे

असतात.

कंकालाचे प्रकारक बाह्यकंकाल शरीराच्या बाहेरील कळालाला बाह्य कंकाल म्हणतात. बाहेरील भागांचे

संरक्षण करतो.

आंतरीक कंकाल :- शरीराच्या आतील ठेकालाला आंतरीक कंकाल म्हणतात. हा शरी राज्या मुख्य रचनेचा निर्माण करतो16).प्रात्यक्षिकाचे नाव :- चॉकलेट तयार करणे.

साहित्य :. साखर, कोको पावडर, दूध, पावडर, Bowl व्हॅनिला फ्लेवर, बटर, दुध, फ्रीज, गॅस इ.

Flow Chart –

चॉकलेट

बटर वितळवणे.

साखर। कोको पावडर + दुध + व्हॅनिला फलेवर टाकून मिश्रण करणे.

मिश्रण

पूर्णप ‘पातळ करणे.

मध्ये मिश्रण चॉकलेट Compound H

ओतणे.

→ फ्रीजरला ठेवणे (कडक