उद्देश : लेमन squash तयार करने

साहित्य : लेमन ,साखर ,पानी ,कढ़ई ,उलाथन ,गॅस ,सोडीअम benzoit ,पेक्टिन इत्यादि

कृती : 1) प्रथम लिंब धुवून घ्या .

2)एका पातेल्यामध्ये लिंबामधील सर्व रस काढून घ्या .

3)जेवढा रस असेल तेवढ पानी घ्या .

4)आणि जेवढा रस असेल त्याच्या दुप्पट साखर घ्या .

5) साखर व पाण्याचा पाक तयार करा .

6) पाक तयार झाल्यावर तो ठंड होऊ द्या मग त्यात लिंबाचा रस मिक्स करा .

7) त्यात सोडीअम benzoit आणि पेक्टिन टाका .

8) ते नीट मिक्स करून घ्या .

9) ब्रीक्स मिटरने ब्रीक्स चेक करा .

10) लेमन squash तयार .