क्र.                     विषय.                            दिनांक

 1.      सुरक्षितेचे नियम
 2.      बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
 3.      चिन्ह
 4.      इलेक्ट्रिक टूल्स
 5.      अर्थीनग
 6.      वायर जॉईंट
 7.      इस्त्री
 8.      स्विच आणि रिले
 9.      प्लेन टेबल सर्वे
 10.      सोलर कुकर
 11.      सोलर प्यानल
 12.      बायोगॅस
 13.      दंपिलेवल
 14.      बिल कॅलकुलेटर

१. सुरक्षितीचे नियम 

२.बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी

३.चिन्ह

४. इलेक्ट्रिकल टूल्स 

५. अर्थिंग 

 ६. वायर जॉईंट 

७. इस्री 

८स्विच आणि रिले 

९. प्लॅन टेबल सर्वे 

१०. सोलर कुकर

११. सोलर प्यानल 

१२. बायो गॅस 

१३. डम्पि लेव्हल