सेक्शन चे नाव  उर्जा  व पर्यावरण ( ईलेक्ट्रीकल )

प्रकल्पाचे  नाव —  लाइट सेन्सर स्विच एसी आणि डीसी

AC Light Sensor Switch

Material : 1 LDR ,  1 Triac Bt138 .600E ,  1 Triac hit sink ( Hit Controller )  , 1  Capacitor  105M                           250Volts  ,  1 9 Watts Led Bulb , 1 Wire Connector ,  1 Bulb holder 1 Two Pin Top ,  22  Meter Wire

 

Image result for ac light sensor switch circuit diagram

 

DC  LIGHT SENSOR SWITCH  1

DC Light Sensor Switch —  LDR

Material : 1 LDR Or 1 Photodiode 1 548 Transitor  1 LED ,  1 Connector , 1 Switch , 1 0 PCB ( Blank PCB ) 1 1k Registor ,  1 470 Ω  Registor

DC Project No.1 LDR

Front Side                                                                                                                                      Back Side

Image result for transistor light switch circuit diagram

Light Sensor Switch Circuit Digram

 DC  LIGHT SENSOR SWITCH  2

DC Light Sensor Switch —  LDR  WHITE PHOTODIDE

                                  Front Side                                                                                                                   Back side

Image result for transistor light switch circuit diagram

Light Sensor Switch Circuit Digram

 

सेक्शन चे नाव   गृह आणि आरोग्य  ( फूड लॅब )

प्रकल्पाचे  नाव —  टुटी  फ्रुटी

साहित्य  —  कच्ची पपई ४ किलो , साखर  ४ किलो , कलर ५० ग्रँ– लाल , पिवळा , हिरवा , केशरी ,पाणी ४ लीटर

 

साधने — कढई , गँस

कृती  १]  सर्व  प्रथम पपईचे  बाहेरचे  साल काढुन घ्या .

२]  त्यानंतर  पपईचे  बारीक तुकडे कापून  घ्या .

३]  त्यानंतर ३ दिवस ( ७२ तास ) पपई चे  तुकडे  फ्रिज  मध्ये  ठेवा .

४] त्यानंतर कढई मध्ये ४ लीटर पाणी घ्या . ४ किलो साखर घ्या .

 

Tutti Frutti | Homemade Tutti Frutti | Homemade Recipes – Food Of ...

सेक्शन चे नाव   शेती  व पशुपालन ( AGRICULTURE )

प्रकल्पाचे नाव  —   ग्रे वॉटर

प्रकल्पा विषयी थोडक्यात माहिती —

सर्वात प्रथम आपण ग्रे वॉटर म्हणजे काय हे समजून घेऊया .
ग्रे वॉटर म्हणजे आपल्या अंघोळीचे अशुद्ध पाणी  .

पाणी  माझा प्रकल्प होता की त्या पाण्याचा रोजचा PH , EC  , TDS  काढणे

PH  फुल फॉर्म काय    —  पोटेंशियल हायड्रोजन

EC  फुल फॉर्म काय     —  इलेक्ट्रिकल करंट

TDS  फुल फॉर्म काय  —  टोटल डिझॉल्व्ह सॉलिड

 

हा माझ्या प्रकल्पाचा रेकॉर्ड खालीलप्रमाणे

No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
1 1/1/2020 FOOD LAB 368 8.4 0.639 0 5.00.
2 1/1/2020 BOYS HOSTEL 427 8.7 0.641 0 5.00.
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
3 2/2/2020 FOOD LAB 258 7.1 0.554 0 5.06
4 2/2/2020 BOYS HOSTEL 289 7.7 0.609 0 5.06
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
5 3/1/2020 FOOD LAB 262 7.1 0.569 2.08 5.05
6 3/1/2020 BOYS HOSTEL 280 7.7 0.599 0 5.10.
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
7 4/1/2020 FOOD LAB 277 7.8 0.592 0 5.06
8 4/1/2020 BOYS HOSTEL 273 8.3 0.58 0 5.10.
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
9 5/1/2020 FOOD LAB 254 7.2 0.541 3.08 5.05
10 5/1/2020 BOYS HOSTEL 266 8.4 0.576 0 5.11
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
11 6/1/2020 FOOD LAB 255 7.5 0.564 0 5.01
12 6/1/2020 BOYS HOSTEL 265 7.9 0.578 0 5.10.
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
13 7/1/2020 FOOD LAB 258 8.9 568 7,850 5.14
14 7/1/2020 BOYS HOSTEL 269 7.4 0.546 0 5.10.
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
15 8/1/2020 FOOD LAB 288 7.9 0.569 0 5.15
16 8/1/2020 BOYS HOSTEL 269 7.6 0.567 0 5.16
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
17 9/1/2020 FOOD LAB 287 7.8 0.567 0 5.12
18 9/1/2020 BOYS HOSTEL 268 7.4 0.576 0 5.04
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
19 10/1/2020 FOOD LAB 275 8.5 0.569 0 5.06
20 10/1/2020 BOYS HOSTEL 268 7.1 0.571 0 5.01
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
21 11/1/2020 FOOD LAB 278 7.9 0.561 0 5.12
22 11/1/2020 BOYS HOSTEL 294 7.6 0.589 0 5.18
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
23 12/1/2020 FOOD LAB 265 7.4 0.578 0 5.14
24 12/1/2020 BOYS HOSTEL 289 7.8 0.567 0 5.16
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
25 13/1/2020 FOOD LAB 268 7.4 0.568 0 5.12
26 13/1/2020 BOYS HOSTEL 265 7.1 0.567 0 5.07
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
27 14/1/2020 FOOD LAB 255 8.1 0.567 0 5.07
28 14/1/2020 BOYS HOSTEL 266 7.5 0.569 0 5.09
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
29 15/1/2020 FOOD LAB 269 7.2 0.591 0 5.04
30 15/1/2020 BOYS HOSTEL 267 7.3 0.589 0 5.10.
No Date GREAY WATER TDS PH EC Kg Grass TIME
31 16/1/2020 FOOD LAB 289 7.6 0.597 0 5.14
32 16/1/2020 BOYS HOSTEL 277 7.5 0.597 0 5.16

 

पण मी तिथले प्लम्बिंग केले आणि तिथे मी १ HP ची पाण्यातली मोटर , स्क्रीन फिल्टर , प्रेशर गेज इ. बसवले

 2 HP WATER MOTER

Image result for 1 hp water motor

SCRREN FILTER

Image result for SCRREN FILER

PRESSURE GAUGE

Image result for presssur gage

त्याच्या मोटर साठी तयार

केलेला पॅनल बॉक्स

सेक्शन चे नाव  अभियांत्रिकी  (  WORKSHOP  )

प्रकल्पाचे नाव  —

प्रकल्पा विषयी थोडक्यात माहिती —