उद्दिष्ट. _ आगरवाडी शाळेची नवीन वायरिंग करून देणे

टूल्स. _ ड्रिल मशीन पक्कड कटर स्क्रू ड्रायव्हर