Author: Sanjay Galande

वर्क शॉप शिट मेटल स्टोरग र्याक

उददेश;- शिट मेटल हे प्रोजेक्ट स्क्र्याप ठेवण्यासाठी होतो साहीत्य;  स्केवेर, एल ॲंगल साधने;- 1) वेल्डींग मशीन अर्क 2) वेल्डींग रॉड 3) पावर कटर 4) गुण्या 5) ग्रांडर 6) कटर व्हील / ग्रांडर व्हील 7) मिटर टेप कृती ;-  याचा खुप उपयोग...

Read More

ग्रे वाटर वर काडी गवत तयार करने

प्रकल्प प्रक्लापचे नाव ;- ग्रे वाटर वर काडी गवत तयार करने उद्देश ;- जनावरसाठी हिरवा चारा तयार करने प्रस्तावना ;- चा रयाचे फायदे १)  त्या गवताला काडी लावावी लागते २)  पाणी दिल्याने गवत वाढते ३)  ते गवत भरपूर वाढते ४)  ते गवत...

Read More

Dome dryer

Project done by – sanjay galande Asistant – Reference teacher – Reshma madam Title:Dome dryer Aim :-  To dry vegetables using dome dryer. Requirements :- पातेले, गॅस, चाळण,thermometer,tovel . Apparatus :- ...

Read More