आसने प्राणायाम

१)वज्रासन १)अनुलोम विलोम

२)भुजंगासन. २)सूर्यभेदी

३)गोमुखासन ३)भात्रिका प्राणायाम

४)पवनमुक्तासन ४)शीतली प्राणायाम

५)पश्चिमोत्तानासन

६)शलभासन