वाजता सेश्कन चेंज झाले. नंतर आम्हाला जाधव सरांनी नियमा बाबत सागीतले नंतर वायरचे कनेक्श कुठे कुठे खेले आहे. ते सागितले पाहिले.ज्नंरेटर  चालू करायचे शिकवले.

वारः गुरुवार. दि. 20/2/2020

आज सकाळी दिक्शित सरानी डाॣयरवर लेक्चर झाले नंतर सेप्टी बद्दल माहिती दिली सिंबॉल वर माहिती दिली नंतर 3Fकन्श चा बॉस मध्ये बल आणि स्विच बसवला