उद्देश: ग्रॅव्हिटी मोजूनउद्देश :- बॅटरीची ग्रॅव्हेटी मोजून गेल्टे करण्यास शिकणे.*. साहित्य :- 1] Distli waten

* साधने :-1] मस्टीमीटर

२] ग्रॅव्हीटी मोटर

3) डायठो मीटर

* कृती:-1] सर्व प्रथम बॅटरी निवडली.

2 बॅटरी Pistil water टाकण्याच्या बोकानी गॅव्हेटी मीटरने सेव्हेटी चेक.

3) उत्तम चांगली मध्यात कमी यांपैकी चांगली रिठीग भेटली.

रिडींग :-लाल :- Coy Battery.

जांभळा Medium Battery

पिवळा :- Good Battong

निला :- Best Battery

* अनुभव :

मी या मधुन असो शिकलो कि बॅट री मेटेनेस करायची व बॅटरी कशा मेटेगस करायाची व बॅटरी मेटेनसला आहे की नाही कसा ओळखायचा.

या साठी किती ख खर्च आला.

अनुठिकाणडिस्टिल वॉटरकिंमत एकूण
1वर्कशॉप18लिटर20260
2शिलाई मशीन रूम15लिटर20300
एकूण खर्च660रूपेय
660 रूपये इतका खर्च आला