1 . सेफ्टी विषय माहिती

*सेफ्टी रूल्स

 1. उघड्या वायर ला हात लाउ नये
 2. SI मार्क असलेल्या वासतूच वापराव्यात .
 3. फ्यूज बदलताना सर्व स्विच बंद करावेत .
 4. कोणत्याही चालू मशीन मध्ये हात घालू नये .
 5. ईलेक्ट्रिक चे काम करताना पाण्याचा वापर टालावा.
 6. इलेक्ट्रिक वासतून आर्थिनग असणे गरजेचे आहे .

विजेच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तिला मदत ..

 1. त्या ठीकाणाचा वीज पुरवठा तंबोडतोक बंद करणे
 2. त्या व्यक्तीला विजेच्यासंपरकातून दूर करणे
 3. दूर करणीय साठी हातात मोजे घालावे
 4. आमहला सिल्वेस्टर आणि शेफियर ची माहिती दिले. सिल्वेस्टर अपल्याला शोक लगल्यावर सिल्वेस्टर वापर केले जाते. एक मिनट मे 12 से 15 बार करते है. सिल्वेस्टर कर ने केलिए सीधा सुलाना पड़ता है
 5. शेफियर कर ने के लिए उल्टा सुलाना पड़ता है
 6. 1858 मे कोज लगाया है सिल्वेस्टर. सिल्वेस्टर एक आईस चीज है क्रितीम है.
 7. [हेनरी रोबर्ट] ने सिल्वेस्टर के कोज किया है.

2] वर्षा मापन

1वर्षा मापन म्हणजे पाऊस मोजणी पाऊस कसा मोजणी हे आम्हाला सांगितलं आहे सरांनी
2] उद्देश पाऊस मोजण्या शिकणे त्याच्या नोंद घेणे.
3] वर्षा मापन मार्क असलेल्या पत्र सिमेंट.
4] वर्षा मापन तयार करण्यासाठी पद्धत.
:- प्रथम एक बॉटल घेतली.
:- त्याच्या वरचा भाग कापून त्याच्या अरसले म्हणून उपयोग केले .
:- तळ सपाट करण्यासाठी सिमेंट टाकले.
:- अश प्रकारचे वर्ष मात्र तयार केले .
5] पाऊस मोजण्याचे पद्धत.
1] वर्षा मापाच्या छान झालेली पावसाचे पाणी मोजणे.
2] पाऊस हा नेहमी mm मध्ये असतात.
3] त्याचे सूत्र पासून मोजतात.

3]इलेक्ट्रिक टूल्स ची माहिती

1] इलेक्ट्रिक टूल्स मध्ये आम्हाला सगळ्यांची माहिती सांगितली आहे. आणि आम्हाला एलेक्ट्रिक मध्ये काम करताना कोणती वस्तू वापरायचे हे पण सांगितले आहे.

प्लयार चे प्रकार
कॉम्बिनेशन प्लयार
फ्लॅट नोज प्लयार
लाँग नोज प्लयर
राउंड नोज फ्लाय
:- जास्त आपण कॉम्बिनेशन फ्लावर वापरतो इलेक्ट्रिशन मध्ये. आणि फोर्ज स्टील पासून बनवतात आणि लेग वार इन्सुळेशन चडवलेले आसते.
:- तारांना वेळ देण्यासाठी ,तारांना तोडण्यासाठी, तारांना वळवण्यासाठी, आकार देण्यासाठी,
:-इलेक्ट्रिकल काम करताना कोणती सावधान असले पाहिजे
1] पहिला आधी आपली सेफ्टी पाहिजे.
2] इलेक्ट्रिकच्या काम करताना फ्युज काढून काम करायला पाहिजे.
3] काम करताना सामान सेफ्टी मटेरियल यूज करायला पाहिजे.
4] जी वस्तू आपल्याला माहित नाही त्या वस्तू सी मस्ती नाही करायला पाहिजे.

इलेक्ट्रिकल टूल्स = फक्कड ,टेस्टर, स्क्रू ड्रायव्हर, टेप , हांड हंड गलाऊज, वायर,स्ट्रिपर .

4]तार मापन

मापक वयार ग्रोज ब्रिटिश स्टर्ड वायार ग्रोज किंवा swG आसे संदिप रूप.
साधणे:- तार वायर सुरक्षामापी.
कृती:- वायर ला गोज क्रमांक आणि वयारीच
वायर ला गेज क्रमांक आणि वचस्नी वारारीचण व्यासांची सारणी खाली दर्शविले आहे प्रणातीचा आधार आहे. किंवा आकार तारल्यास म्हणून निविष्ट केले आहेत तू आणि दहाव्या मिन्स आषि दशमांश महरी सांगितली आहेत. वाढत्या आकाराच्या संररीसह वायरता गय कमी होती. क्रमाक 7 10 सर्वांत मोठा आकार, 0.5,० ड्य आहे. 1500 किंवा 12.2 मिमी व्यास संपुर्णपठी घातोकिय वफ अंदाज करने, गुज नबस्था पिरुङ्‌घ व्यास प्लॉटिंग करना प्रत्येक ‘आकार मगोल आकाराचा अंदाजे स्थिर गुणाकार अपनी प्रत्येक पायरिपट / प्रति युनिट लांबीचे वजन सरासरी 29% ने कमी जेते कारण प्रति यूनिट लांबीचे वजन कॉल सेंकशनल क्षेत्राशी संबधित आहे आणि हणून व्यासाची चौरसाशी व्यास अंदाजे 10.69% ने कमी होती.

Diameter Retio=1√1-02010.6% सथपिन्, सिसीम तुकड्यानुसार रेषीय आहे. फक्त घानां किये पक अंदाजे दिये अन्य.

अशाप्रकारे * ते 0.4 thou (0.4mil क्षेणी प्रेमाक 49 क्रमाक 39 0.8~ thou 10.8 mil) क्रमाक उनु क्रमाक उ० पर्यंत चालतो.21

6]वायर गेज

साहित्य =वायर गेज ,स्ट्रिपर वापर

संदर्भ देते. प्रत्येक ग्रेज एका संच्येश्वोर देशविला जाता ज्यामध्ये लहान संख्या াও वायर रोग दर्शविते आणि उच्च संख्या पातळ वायर दर्शवितात

आहे è हे वायरच्या व्यासाचे मोजमाप वायर सुरक्षितपणे वाहन नेणार विदयुत प्रवाहाचे प्रमाण तसेच त्याचा विवद्युत प्रतिकार आमि वजन निर्धारित कहते.

आम्ही काढलेले वायर ग्रेग ये काही उदारणा

7]स्क्रू गेज

साहित्य • स्कु ग्रेज वायर स्टीपर इ

बाजुला काढलेल्या स्कूग्रेज जी आकृती आहे. यू. स्कु तेल वरून बारिक ताईच्यास त्यास पायाची जाडी अमुकपने किमोजत्यासाठी वापरले जाते

सर्वात छोटी म्हणजे ज्यांचे परिमाण 0.0 l mm इतकी लहाण मोजमाप आकाराच्या काढू शकतो छोठ्या वस्तुचे

मोजा तुगिये सामकिरण मिलिी मीटर स्कु गेजची कमीत कमी मोजणी

Imm/105=0.01

8]मोबाईल एप

उददेश :- मोबाईलच्या सहाच्याने खो हवामानातील तापमान् पर्जन्यमान इत्यादीय ऑनलाईन सम जुन होणे

साहित्य – मोबाईल, इंटरनेट आणि लॉजहाँप्र.

आपल्याला कुठेही बसुन ऑन लाईन तापमान पार्जन्यामान विशनील बदल आम्हाला इलोक्ट्रक लाँव मध्ये बसुन करा पढ्छादीने आँक्षलाईन पाहायचे ‘असने पूर्ण माहिती ठिलो

विज्ञान आश्रम मधील हवामान विभागात प्रत्यम जावुन त्या विकाणची तापमान पर्जन्यामान आणि हवेची दिशा इत्यादीलो प्रत्यक त्या ठिकाणी जाऊन दोन्हीमधीला फक्त समजुन घेतला.

9]प्लग पिन टोप जोडणे

प्लग, ३ पिन, र पिन, 2काळी वायर, 2) लाल, बॉक्स

साधने ; स्ट्रिपर ,टेस्टर

साहित्य प्रथम साहित्य व साधने गोळा करणे. 2.प्लगची Line पिनला देने

मेन लाईन पिनला देणे. व न्यूद्दल देणे.

करंट देऊन टेस्टरने चेक करणे.

अनुमान: प्लगू पिन जोडण्यास शिकणे इलेक्टीक मधील महत्त्वाचा भाग आहे.

10] उपकरण सोकेट

उददेश:- कोणत्याही उपकारण सॉकेटला जोडणे

साहित्य :- स्ट्रीपर टेस्टर कसले सॉकेट ठफोज इन्सुलेशन टेप,

3piन मध्ये c.n.Lb[E] नुसार वायर CNL ③ 3 pin पूर्ण किट केली

नंतर उपकरणची पिन सॉकेट ला जोडली.

या ऍक्ट्रीकल मध्ये उपकारण सॉकेटले कसे जोडाणे ते समजणे

11]शोष खड्डे

उद्‌देश :- शोषखड्डा तयार करण्यास शिकणे.
साधणे:- फावडे, टिकावू, घमेले, पहार, मीटर टेप, इत्यादी.
साहित्य:- विटाचे तुकडे जाड वाळू इत्यादी.

कृती:-जेथे सांडपाणी सोडायचे आहे तेथे एक मी xमीx 1मी भाषाया खोदून:

2 या खड्‌ड्याचा प्रथम 20 वाळूचा थर घ्यावा. सेमी जाडीचा

3 वाळूच्या भरावर २० दयावा. सेमी जाडीचा घर

4 त्यानंतर सर्व, सांडपाणी येईल अशी सोच करावी. ब वाहून खड्‌या,

12] प्लेट आर्थिग

पॅक्टीकलचे नाव :- अर्थिन करने

उद्देश : अर्थिग करण्यास शिकणे

2.साहित्य अर्थिग प्लेट या वायर (हीरवी)

साधणे 18. 17 टिकाव २) कावडा दो मल्टीमीटर 55 37 वायर स्ट्रिपर टेस्ट लॅम्प

1.अर्थिग करायची जागा नक्की केली

जिचे खड्‌डा केला 3) अर्थिग प्लेट व आणि, यांच योग्य जोडणी- केले..एक आणि सोलर मीटर या अर्थिग सोलार स्टॅन्डल केली.” उभी है

5) अर्थिग प्लेन खड्ड्यात त्यात अर्थिग पावडर व वेटेचे तूकडे टकले

13] बॅटरी ओर सेल

सेल एक विधृत – रासायनिक युक्ती है, जिसमें भिन्न सामान्तीयों से निर्मित होते है। तथा ए विद्युत विश्लेश, एक रासायनिक दो इलेक्ट्रोन के विच होने प्रतिक्रिया से वोल्टता उत्पन्न होते

कोसेल के दो प्रकार :-1. प्राथमिक, सैल 2.शुष्क सेल

14] बायोगॅस

1 बायोगॅस : वैकटेरीयाच्या मदतीने, प्रकाश आणि ऑक्सी- जतच्या वगळता जैविक हत्य बायोगॅसमध्ये विघटन

2 पाला पाचोळा, अन्त, भाजीपाला, शेन इत्यादी कुजणा-या पदार्थापासुन बायोगॅस समथ्य मिथेन डायऑक्साइड 25% 50 महत्त्वपूर्ण सुचक आहे

3 तयार केले जाते. (50 ते 15%) आणि, कार्बन असतात. मिथेन, सामग्री मिथेन जेवढे उर्जा जास्त असते

4 मिचेल जास्त तेवढेच60% च्या लियन सामग्रीसह बायोगॅसया, एक क्यूबी सीटर (एमदा) मध्ये अदाये सरा साम्रगी असते.

5.सहा किलो वॅट तास हे साचन0.6 एल घाटींग तेलाच्या समुमुल. :- बायो गैस वपार काय काय करू सकतो जानरीटर ला वापर करू शकतो. जेवण बी करू शकतो.

15]इन्शुलेशन काढणे

उद्देश =वायर चे इन्शुलेशन काढणे

साहित्य = वायर , स्ट्रिपर

निरिक्षण = इन्शुलेशन काढताना आतील तारेल ईजा पोहोचू नये

अनुमान = इन्शुलेशन काढत येणे महत्वाचे आहे

16] निरधूर चूल

उद्देश.. निर्धुश चुलीचे महत्व समजून घेणे.

साहित्य: ज्वलनासाठी लाकूड, माचिस

साधने: निदुर पुल

कृती

सर्वप्रथम निर्धूष चुलीचे निरिक्षण केले

त्याबद्दल माहिती घेतली.

(3) सुरक्षेतेबद्ददल माहिती घेतलेलाकूड लावून ते माचिस.

6 निरिक्षण केले.

निर्धुष चुलीचे फायदे..

① दुराचा त्रास होत नाहिः।

② त्यामुळे होणारे सवसनाचे आजार होत नाहि

17़ बॅटरीची ग्रॅविटि मोजणे 🔋

उददेश : बॅटदीची ग्राव्हीटी मोचन मेन्टेन्स करन्यास शिकणे.
साहित्य:: Distil water

साधने: मल्टीमीटर, हायड्रोमिटर

कृती:

1.सर्वप्रथम बॅटरी निवडली 2.बॅटरीत Distil Water टाक्याच्या3.ठिकाणी ग्रेविटी मीटरने ग्रेविटी चेक केली. ③ उत्तम चांगली मध्यम कमी यापैकी चांगली ही रिडींग भेतली

रिडींग

लाल:Low Batterry

जंबोल:Medium Battery

पिवळा :good Battery

निळा :- Best Battery

18] सोलर प्लेट जोडणे

उद्‌दे‌श, बौर उर्जेचे महत्व समजुन घेणेसाहाने टेण्टर② करीमीटरसहित्य ? सोलर प्लेटवायर7कृती-• प्रथम सोलर स्टँदैन तथाव करन हघेतला245 चा एंगल ठेवला② त्यावर सोलर प्लेट बसवलीब्सोलर प्लेट Seties मध्ये बसवल्याअर्थिक केली. out pot काढल्या@J सोलर क्लीनिग केली.आशा प्रकारे सोलर जोडणी शिकलो.* सोलर प्लेर नेहमी दशिनोतार बस्वल्या जातातसोलर प्लेट नेहमी series मध्ये जोडता A Samdat Conlon 2000 Ram Sill Com.

20. वर्षा मापन

1वर्षा मापन म्हणजे पाऊस मोजणी पाऊस कसा मोजणी हे आम्हाला सांगितलं आहे सरांनी2] उद्देश पाऊस मोजण्या शिकणे त्याच्या नोंद घेणे.3] वर्षा मापन मार्क असलेल्या पत्र सिमेंट.4] वर्षा मापन तयार करण्यासाठी पद्धत.:- प्रथम एक बॉटल घेतली.:- त्याच्या वरचा भाग कापून त्याच्या अरसले म्हणून उपयोग केले .:- तळ सपाट करण्यासाठी सिमेंट टाकले.:- अश प्रकारचे वर्ष मात्र तयार केले .5] पाऊस मोजण्याचे पद्धत.1] वर्षा मापाच्या छान झालेली पावसाचे पाणी मोजणे.2] पाऊस हा नेहमी mm मध्ये असतात.3] त्याचे सूत्र पासून मोजतात.

21.तार मापन

मापक वयार ग्रोज ब्रिटिश स्टर्ड वायार ग्रोज किंवा swG आसे संदिप रूप.साधणे:- तार वायर सुरक्षामापी.कृती:- वायर ला गोज क्रमांक आणि वयारीचवायर ला गेज क्रमांक आणि वचस्नी वारारीचण व्यासांची सारणी खाली दर्शविले आहे प्रणातीचा आधार आहे. किंवा आकार तारल्यास म्हणून निविष्ट केले आहेत तू आणि दहाव्या मिन्स आषि दशमांश महरी सांगितली आहेत. वाढत्या आकाराच्या संररीसह वायरता गय कमी होती. क्रमाक 7 10 सर्वांत मोठा आकार, 0.5,० ड्य आहे. 1500 किंवा 12.2 मिमी व्यास संपुर्णपठी घातोकिय वफ अंदाज करने, गुज नबस्था पिरुङ्‌घ व्यास प्लॉटिंग करना प्रत्येक ‘आकार मगोल आकाराचा अंदाजे स्थिर गुणाकार अपनी प्रत्येक पायरिपट / प्रति युनिट लांबीचे वजन सरासरी 29% ने कमी जेते कारण प्रति यूनिट लांबीचे वजन कॉल सेंकशनल क्षेत्राशी संबधित आहे आणि हणून व्यासाची चौरसाशी व्यास अंदाजे 10.69% ने कमी होती.