मोटार.वायरिग

मोटारचे.खुईल.दोन.पकारचेअसते

रटाटिग पिच व रनिग पिच

2hp टेकमो

r.p.m.2800.80

रटाटिग.पिच.1-12/52.1-10/52.1-8/15.गेज.19

वेडे.52

रनिग.पिच.1-12/22=1-10/22.1-8/22.1-6/16

गेज.18.5+19

आम्ही मोटार वायलिंग केली व व्यवस्थित केली

3hp.मोटार. दुरुस्त केली

दोन एचपी कोल्हे आहे

अशा प्रकारे आम्ही मोटार वायरिंग दुरुस्त करायला शिकलो

तार.गेज


साहित्य….गेज.मापक.तार.किवा.वायर.पलस.सूक्षममापी
कृती=सर्वप्रथम एक.वायर.चा तुकडा.घवा
तो.वायर.चा.तुकडा1cm.ईतका.सोलुण. घ्यावा

पर्जन्य.मापक

पाया-3.14
नआरसलयचए. क्षेत्रफळ -xr2
=3.14#4.85.#4.85
=7.3.86
पावसापासून.मिळणारे.पाणी./नरसाळे..चे.क्षेऋफळ10
=200/738610 27010
=27.07mmपाऊस
ही सर्व माहिती प्रत्यक्ष केली आणि त्याची ओळख करून घेतली

डिजिल इजरकी.माहिती


Single.phase.231
Tree.phase.441
10.kilowatt
5.kv2.5.lakh..18.am.amp
10.kv3.5.lakh
T max.90
Tmi.60
Rotation.pump.manusl.1550
15%पेक्षा.जारत.असेल.पाहिजे
Battery.gvoltae.पेक्षा.खाली.नाही
पाहिजे.engie.chalu.honar.nani
Alaram.chalu.ahe.ki.nahipahaneसुरूवातीला
Ampear
मिक्स.27.ampear.35.5मायानास.करने
6200.वाटत.बैटरी का घनता मोजणी

उददेश.. बैटरी के पानी इलेक्ट्रॉनिक लाईट के अपेक्षित घनता कोमापना

आवश्यक के सामग्री घनता माफी आसुत जल म

लटीमीटर.आदि.

प्रक्रिया.मलटीमीटर.की.सहायतासेबैटरीक.की.डी.सी.बो .लटता.को.मापे.

अपेक्षित घनतव की जांच करने के लिटा बैटरी के सेल में घनतवमआपईसइज.के.नोजल.को.डाले.बलब.कोदबाए.आऔर.पतपशचात.उसे.छीरे..छीरेछ.छोडे