उद्देश-रोग आणि किडी.

कृती-पाने जमा करणे

1-टोमॅटो-आळी लागली

2-भोपळा-बुरशी , आळी ,रोग

3-वांगे-आळी

निरीक्षण-झाडांची काळजी घेणे

काळजी -झाडांवर औषध मारणे रासायनिक पद्धतीने

Exif_JPEG_420