Author: Soham Bodhe

Vigyan Ashram Work

मी विज्ञान आश्रमात डीबीआरटी कोर्स मधील विभागातील केलेली  कामे  विभागाप्रमाणे ऊर्जा आणि पर्यावरण / ( इलेक्ट्रिकल ) १) जिन्याखालच्या रूमची नवीन फिटिंग केली . २) DIC हॉस्टेल मागील बाथरूम रंगवले . ३) विशाल सरांचे आश्रमातील संपूर्ण...

Read More

Computer Class

आम्हाला वर्षभरात खलील सॉफ्टवेअर शिकवले त्यांची थोडक्यात माहिती १) M.S.OFFICE ( Microsoft  Office ) १.१ Microsoft Word १.२ Microsoft Excel १.३ Microsoft  Power Point Presentation २) 123D ३) Google  Sketchup ४) Corel Draw ५) Canva...

Read More

Sewing Lab 4.2

शिवणकाम सुई आणि धाग्याने बनविलेले टाके वापरुन वस्तू बांधणे किंवा जोडण्याची कला आहे. शिवणकला वस्त्रोद्योगातील सर्वात प्राचीन कलांपैकी एक आहे, जी पाओलिओथिक युगात उद्भवली आहे. सूत किंवा विणकाम फॅब्रिकचा शोध लावण्याआधी...

Read More