Onkar Gawade

Sumit Mohane

Keshav Sapate

Gadharajula Purushotham

Samrath Dandale

Sachin Talekar

Pushpraj Kamble

Mangesh Modhave

Soham Daundkar

Pratik Jadhav

Ashish Katakar

Ganesh Gade

Aniruddha Jadhav

Om Jadhav

Ganesh Bhoi

Ramu Sagane

Pramod Mali

Ajay Bhore

Sahil Shinde

Sandesh More

Ganesh Mote

Malhar kale

Sonali Bagul

Vaibhav Jadhav

Lakshami Yadav

Ujawala Bhore

Manisha Bhatsode

Chakradhar Pradhan

Ganesh Kamat

Shubham Rathod

Abhishek Nokti

Abhijeet Kadale

Avishkar Kamble

Aditya Bhujabal

Prasad Aradya

Rohan Jadhav

Sachin Govavi

Amol Govari

Kaushik Joshi

Sameer Bhoir

Aditya Lawande

Ajit Vartha

Valim Pathan

Sourav Shelkande

Madhab Naik

Dhanraj Dange

Sameer Shaha

Vishwaraj Gaikwad

Soham Patil

Akshay Dumada

Pawan Channe

Vicky Patil