पर्जन्यमापक

पर्जन्यमापक तयार करण्याची Ia

१) प्रथम एक बॉटल घेतली.

२) त्याचा वरचा भाग कापून त्याचा नरसाळे म्हणून उपयोग केला.

३) तळ सपाट करण्यासाठी त्यात सीमेंट टाकल

4) पर्जनी मापकड़ झाला

.पाऊस मोजन्याची पद्धत:

1) पर्जन्यामापक जैल झाले पावसाचे पाणी मोजले.

2) पाऊस नेहमी. एम.एम.मे मोजता.

3) सूत्र :पाऊस मिलाले पावसाचे पाणि / फलेचे क्षेत्रफळ 104) महत्वचा.

वृतुळाचे क्षेत्रफळ = 3.142

1cm 6= 1ml

कृत्रिम इसनाचे प्रकार:

११) शेफर यामध्ये पाठीमागे दाब दिला जातो व इनास मदत केली जाते.

२) सील्वेस्टर यामध्ये छातीवर दाब दिला जातो.

३) वोडाने स्वास देगे तोडने स्वास दिला जातो.

(४) मशीन मशीनचा वापर केला जातो.

अर्थिंग करणे

प्रैक्टिकलचे नाव :- आर्थिक करने उडरेश ३. आर्थिग करण्यास शिकते,

साहित्य : 1) अर्थिंग प्लेट (20). 2) वायर (हिमी ३) आर्थिक पाकर

साधने 8.) टिकाव ३] फावडा ३) बाहर स्ट्रिचर

 • कृती

२) मल्टीमीटर ही टेस्ट लघ 1- 1) प्रथम आयेंगे करण्यासाठी जागा केली ह स्वच्छा पत्र कान होतली 2) लिये बड़ा केला

३) आरिंग प्लेट व बांचा बोटा जोडणी केली

4) एक आयेंग सोलार स्टँडला केली

5] आशिंग छोट खडब्बात कमी ठेवली जात आरिंगे पावडर व विटांचे तुकडे टाकले 6) अख्यान पानी टाकायला पाईप टाकला

7) अशा प्रकारे आचिंग केली

करंट लिकेजपासून होणा-या धोक्यापासून संरक्षण मिळणे हा आशिंग कशामागचा उद्देश असतो.

आरिंग :- विद्युतसंच मांडनीतिल उपकरणांची साधनांच्या धातूच्या हाँडीची सुमेनोली, विशिष्ट पाताने केलेली जोडणी सगळे अर्थिंग होते.

वायर गेज मोजणे.

चे नाव :

वाधर गेज मोलणे:

प्रक्टिकल

उड़देश

2 बाबर गेजचा वापर करून तसेचा गेज काळ्यास शिकणे

1) वेगवेगळ्या रोजच्या वाधर.

साहित्य

बाहार गेज स्ट्रिपर

साधने

कृती :- 1) प्रथम वेगवेगळया कोजच्या वापर घेतल्या 2) वायरचे इन्सुलेशन काढले. 3) एक तार घेऊन त्याला भेज मध्ये टाकनं

4) ज्या होलमध्ये परवेट बसला तो त्याचा

गेज असे समजला

अनुमान : गेज़ प्रमाणे लिहितात. नार 18 गेोजची एक

1.18

लेवल टीमने समांतर पातळी काढणे .

ऍक्सिकनचे साथ : लेडल ट्युबने सामांतर पातळी

उदेस साहित्य : लेकपरयुक्ता नपर करण्यास शिको 1) पानी

साधने

लेवल इष्टा

कृती

2) प्रथम लेवलट्धमध्धे पानी भरून घेतले

2) त्यातील हवेचा बबल टाकनं ३) एका कॉलमचा मार्किंग केली ३) च्या लेवल्ला लेवलडडुल अॅडजस्ट केली ४) अशा प्रकारे लेवल ट्युबचा वापर केला.

निरिक्षण :- पाणी समांतर राहते हे तत्व उपयोगी पडलं

अनुमान

 1. कोणताही इव पहार्थ नेहमी झिलीज

समांतर राहतं

इन्सुलेशन काढणे.

 1. इन्सुलेशन काढणे

बाबरचे इन्सुलरान काळबाद

शिकणे.

साहित्य 1) वायर

साधने

1) बाबर स्ट्रिपर.

कृती 8 可 प्रथम एक बाबर घेतली. 2) वाहार स्ट्रिपरच्छा सास्वाने इन्सुलेशन काढले. 3) अशा प्रकारे इन्सुलेशन काढल

निरिक्षण : इन्सुलेशन काढताना जातील तारला इजा पोहचवू नये.

अनुमान

:- 02न्सुलेशन काढना येणे.

त्वाचे आहे

सोलर आणि प्लेट जोडणे

प्रविटेकलचे नाव :- सोलर प्लेट जोगी

उड़देश :- और ऊर्जेचे महत्व समजुन होने

साहाने :- 1)टेस्टर 2] मन्टीमीटर

साहित्य = 1] सोलार प्लेट स वायर कृती :- 1) प्रथम सोगार इटँड तयार करून घेतला

2) 45 चा अंगात ठेवला 3) त्यावर सोलार प्लेट बसवल्या

4) सोलार प्लेट Seres मध्ये बसवल्या

ड) भेटलेल्या + व – convenier मच्छे जोड

· R. V. B.E पासून out Put काव्या 7] आशिंग केली.

8) अशाप्रकारे सोलर जोडणी शिकलो. सोलार प्लेट नेहमी दक्षिणोत्तर बसवाल्या

सोला

प्लेट नेहमी

मध्ये जोडतात.

विज बिल काढणे.

21 बीजबील काढण्यास शिकने घरातील वीजबील कावणे

साधने

बीजबील

एकक : बीज – बुनिट

MSEDCL: Maharashtra salate Electrical

pistribution Company Ltd.

1000 बॅटचे कोणनेही एक उपकरण | तास चालविल्यास धुनिर बीज बर्च होने

10000 1 kuw 1000 kw = 1 rtw

बुनिट लॅट नमनास X

1000 मिटर्सचे प्रकार :- 1) सिंगल फेज मिटर

2) थ्री फेज मिटर

विजेच्या युनिटचा वीज आकार, 3. बुरु

1 HP

= 746

watt

बॅटरीची ग्रॅव्हिटी मोजणे.

बॅटरीची ग्रॉफीटी झोलणे 2. हल्लीची ऍफीटी मोजून मेन्टेन्म कसा शि

उड़देश

 • साहित्य : 1) Disdill water. साहाने 5. 15 अल्टी 8. 1) मल्टी मीटर 2) ग्रकीटी मीटर 1. 1) सर्वप्रथम बॅटरी निवडली शुं बॅटरीन गंगा water टाब्याच्या चेक केली कृती

3) उत्तम चांगनी मध्यम कभी बापैकी चांगली

ही दिंडींग भेरी

रिडिंग क

लाल GISTEST जांभळा :

पिवळा – निला

डिझेल इंजिन

नाव डिझेल इंजिन – डिझेल इंजिनचा आभ्यास उद्देश कार्य

कृती डिझेल इंजिनची माहिती होती (2) त्यांचे प्रत्येक मागची माहीती बेल्ली (2) तो चालु तसेच ॐ निरीक्षण केले. बंद करून पाहिले.

 • इंजिन म्हणजे इंधनाची रासायनिक उर्जेतून ज्वालामा यंत्रिक ऊर्जा उपल्ब्ध करणारे यंत्र यात प्रथम ज्वलन उठाता निर्माण होते. उठतेमुळे दख तयार होतो व दबामुळे गती मीळते.

रासायनिक ऊर्जा – प्रकार : → अनंता -रे दाख गली.

बाहय ज्वलन इंजीन: इंधनाचे साधने भट्टीत करुन मग आलेली उठाता = जिनमध्ये वापरली जाते त्यामुळे

बायोगॅस

बायोगॅस

उद्देश : बायोगॅसचे महत्त्व समजुन

 • साहित्य

शेन

पाणी

कृती 10 प्रथम शेण त्यांचे प्रणाम मंध्ये G पाणी घेतले 1.1 घेलले टाकुन खे काढल

चालुन निर्माण झालेला गैस आवारा

बायोगॅस : ही एक जैविक प्रक्रीया आहे अब आरोपी जीवाणु असतात ज्यामुळे कुब्बची व coz 606 प्रक्रिया घडत गॅस तयार होतो इतका असतो बाकीची तयाचन तयार ज्वलन मशीन असतो. यान बंद तकीत भियन

घटक

मिथेन

60%

कार्बन

8408

बायोगंजचे फायदे :-0 स्वच्छ करण्या याव्य इंधन ब्युव विवह दरगुती पापार करताना योग्य. वीजनिमीत त्रीव्

निर्धूर चूल

उद्देश्य -: घुर विरहीत चुलगी परंपरीक चुलीशी तुलना

आवश्यक माहीती साहीला धुर विरहीत परंपरिक धूल अन शिजविण्यासाठी भांडी (दोन) 250 ग्रॅम तंदकाची वाकोटे (2) जाळण्यासाठी लाकूड स्टोपबंध

प्रक्रीया = घुर विरहीत चुली आणि पारंपारीक चुतीची. खालील बाबिवर तुलना करणे हा 259 आमचा उद्देश आहे ग्रॅम दोही चुलींवर कुठ एकथ वेळी शिजवणे महाँने घुआरीत पुरी आणि पारंपारीक मुली दोही

25° ग्रॅम भात घ्या समय प्रमाणात वाणी मीसला – आता दोडी बुडियामध्ये

 1. छोड़ी चुलीवर समान प्रमाणात लाकूड इंधन म्हणूल घ्या

आता दाह्री पुलीमध्ये भात शिजवला सुरवात करा रहाँप वॉकच्या मदतीने. वेळ नोंदवा

दोही चुली स्वतंत्र्यवणे बहा तांदुक भिजत आढावा.

सोलर कुकर

सोलार कुकर

:- सोलर अन्न ककड़वा वापर कल शिजवणे

:- सोलार हुकर

भात

पाणी

2) सोलर ब्वा

जा मीठ

4- साधने *साहित्य

 • कृती

:- प्रथम सोलर कुकर बड़हल ३) धु हब्यात आणि मीठ कुकर मध्ये भात घऊन ठेवला पानी माहिती साकार 3) साकार कुकर उन्हामध्ये सट कला 4 तासांनी गात शिजल 4

 • सोलर कुकर : अन्न शिजवणे साठी गॅस, रॉकेल याचा वापर न करता

प्रेशर स्टो

D LPG उटोह

खोह ईंधन प्रकार : + लिक्विडपरिका रॉकेल 8 अल्कोहोल

गैस, बायोगैस, LPG ( द्रवरूप पेट्रोलियम वायु हे हे नैसर्गिक वायूचे एक वेगळे रासायनिक संयुग आहे जरी ते दोन्ही हायड्रोकार्बन आहेत. LPG मध्ये प्रोपेन आणि किंवा ब्युटेन असतात.

रॉकेल ल वात चुली 1) केरोसिन वात स्टोव्ह मेावतीसारखे काम करतो 2) मल्टी-विक रोव्ह विक्स म्हणून जाड

कॉटन गोप स्ट्रैंड वापरू शकतात.

 • रॉकेल दाब स्टोव्ह

1) याचे कार्य केरोसीन व दाबयुक्त हवा यांच्या

मिश्रणाच्या

ज्वलनावर चालते.

२) तापविलेल्या बर्नरमधील अभिसरण होताना केरोसिनान्चे 3) वायूत रूपांतर होते. नंतर ते निपलेमध्ये जाऊन हवेत मिसळते.

एक सर( सिरीज )व समांतर (प्यारेलल )जोड

व समांतर जोडणी करण्यास शिकणे फरक समजून याच्यांतील घेणे.

= 1) लाल व काळी वापर

3)२ पिन ( स्वीच )

1) वायर स्ट्रीपर 3) टेस्टर

2) मल्टीमीटर

4) अॅमीटर उ

 • साधने
 • कृती

8 1) प्रथम एकसर जोडणी केली 2) लाईन ला तीन बल्ब जोडले.

पौन जोडली 3) सूट्रलला जोडून साला, व लाइनला 2 4) करंट देऊन निरीक्षण केले.

समांतर जोडणी केली. बुल्ब समांतर मध्ये जोडून करेंट दिला

7) निरीक्षण केले

प्लेन टेबल संरक्षण

: प्लेन टेबल सर्वेक्षण करण्यास शिकणे.

साधने

1) प्लेन टेबल ३) लोकायंत्र, ६) रेजिंग रॉड्स

2) आय पिस 5) ट्रायपॉड 2) स्पिरीट लेवल 1) पिन

1) ड्रॉइंग शीर

1) प्रथम सगळं साहित्य साधनं गोळा

केली.

2) समय सर्वेक्षण करण्याची जोगा

३) त्या जागेचा अंदाजे सेंटर घेऊन तिथे ट्रायपॉडवर सेट अप केला. 4) एक पांइंटवर रेजिंग रॉड घरुन आय पिसू ने अँडजस्ट केला. ८) जमिनीवरचे अंतर मोजले व

योग्य प्रमाण (1:200) घेऊन त्याचा कागदावर ड्राईंग काढले

असे चार पॉईंट्स घेतले.

डंपी लेवल

डंपी लेवलचा वापर करण्यास शिकणे. जमिनीची लेवल काढण्यास शिकणे

61) ट्रायपॉड ३) लेव्हलिंग हेड 2) दुर्बिण

8 1). सगळे साहित्य साधणे गोळा

केली.

2) जागा निश्चित केली. 3) हायपॉडवर सेट अप केलं व स्पिरीट लेवलचा वापर करून करून घेतलं

समान

4 अपर रिडिंग, लोवर रिडिंग व मिडल रिडिंग चेतली. ६) अशाप्रकारे डंपी लेवलचा वापर केला.

डम्पी लेव्हल दोन किंवा अधिक बिंदूमधील दृष्य संबंध जोडून, जोडलेल्या दुर्बिणीद्वारे आणि बबल पातळीद्वारे या

साधा टेबल संरक्षण

साधा टेबल सर्वेक्षण उद्देश :- जिन ‘टेबल हुन वापका

विवे आधाभाग्रह का निर्मचत स्थानाचा नकाशा तयार करा ●लावश्यक साहित्य: लिन टेबल एन्ट्रीपमेंदू ल्युअर कलर पोसिल, रॉड

शूरंग पेपर, पिता .मीटर टेंप

सुब

प्रथम फिल्डचे परिणाम निश्चित करा.

प्रक्रिया:

रमेन पल उपकरणे कडे बरचता येितील हे पाहण्यासाठी परिसरात फिरा विमान टेबल सेट करा

प्रथम क्षेत्राचा अदा मापन पत्रक आणि संबंधित आकारानुसार योग्य स्केल निवडा, 4

७) P बिंदु निवडा जेण कूकरा निरीक्षण करण्यायोग्य बिंदु गधे निरिक्षण करा बिंदु नय पर टेबल स्थापित करा, आणि Q) तेथे समतल केल्यानंतर ते स्थापित करा जमीनीवर योग्य ठिकाणी तखेल

सौर कुकर

कला वापरायचा हे शिकणे

आवश्यक साहित्य :- सोलर कुकर थमा भी दर पाणी खाता प्रवाध रु प्रक्रिया :-10 खोकर उकरके रुचिचे आकल

आप्ति आरशाची मोठा व्यवस्था कर आणि भेट सु मे प्रकाशात ठेवा.

विजयायचे अन्न सौर कुकरच्या काळ्या माझ्यात आणि त्यान योग्य प्रमाणात पाणी मिसळा ब्रॉड बंद करून डब्यान कुकरच्या काचेच्या झाकणात देव

त्याला बंद करा (6) बॉक्समध्ये धर्मामीटर देश आणि नंदन मिनिटानी थर्मामीटरचे तापम

परिणाम : जेवणाचा दर्जा चव क इत्यादीबद्दल तुमचे विचार

. डिझेल इंजिन

हवेना : डिझेल इंजिंग वेगळे करणे आणि पुन्हा एका करो आवश्यक साहित्य – आवस्यक इंजिन तेल लीस

बूदान प्रणाली म्हण भोली र. . रिकामी करा राक्या कॅफसमधूनही तेल काढून टाका (4) संपूर्ण इंजिन, काढून राका, डिझेल इंजीनचे भाग ओळखा टेंपर्ड फिरवा आणि वाल्व किया 5 पिरक हालचाली आणि पशु रोड करा.

हिझल इंजिनच्या बेक पॉपस्वी गगना करा ब्रेक हाँस पावर हो होनाहरपुर शापर किया जनस्पर प्रदर्शित पॉवर सामान्य शक्ती आहे, हे इंजिनच्या आउट पुटमध्ये मोजमाप आहे ब्रेक होसपोबर भाजपा (BHIP) ही गणन.

डम्पी पातळीउद्देश : पातली वापरण्यास शिकणेआवश्यक साहित्य :- डंपी लेव्हल स्पिरिङ लेहल कंपास, प्लम बॉम फाइन नोट करू मीटर एप इ. स्टाफ कप्रक्रियाडंप घड्याळाच चिन्ह जिवडा पातला सेट करा. ड्रम पोडमधील डिव्हाइसचे निराक कुरा (3)C समायोजन लव्हलिंग कराउपकरणाची उंची आणि मागील तबी रॅडिंग पासून निश्चित करा, सर्व मुक्यांच दुरदृष्टी वाचन घ्या दिशा निर्देश आणि मुद्दे कागदावर सब बिंदु प्लोटकरा

. डम्पी पातळी

उद्देश : पातली वापरण्यास शिकणे

आवश्यक साहित्य :- डंपी लेव्हल स्पिरिङ लेहल कंपास, प्लम बॉम फाइन नोट करू मीटर एप इ. स्टाफ क

प्रक्रिया

डंप घड्याळाच चिन्ह जिवडा पातला सेट करा. ड्रम पोडमधील डिव्हाइसचे निराक कुरा (3)

C समायोजन लव्हलिंग करा

उपकरणाची उंची आणि मागील तबी रॅडिंग पासून निश्चित करा, सर्व मुक्यांच दुरदृष्टी वाचन घ्या दिशा निर्देश आणि मुद्दे कागदावर सब बिंदु प्लोट

.

. शाळेची इलेक्ट्रिक वायरिंग वाहनगाव

उद्दिष्ट :- वायरिंग

. वाहन गावच्या शाळेत आयबीटीच्या नवीन अभ्यासक्रमासाठी अभियांत्रिक व आरोग्य खाद्य व इलेक्ट्रिक शेती. या करण्याची आहे.

कृती:-

. 1) सर्वप्रथम त्या रूमचे अंतर मोजून घेणे.

. 2) व त्या रूम मध्ये पॉईंट नुसार कोटेशन काढणे.

. 3) लाईन दोरी मार्किंग करून घेणे.

. 4) व पट्टी ठोकून घेणे.

. 5. वायरिंग ओढून घेणे.

. 6) मेंढी डीपी ची वायरिंग ओढून घेणे.

. 7) बोर्डाला स्विच फिट करून घेणे.

. 8) बोर्डाची वायरिंग जोडून घेणे.

. 9) मेन्स सप्लाय कनेक्ट करणे डीपी.

10) फिटिंग झाल्यानंतर सर्व कनेक्शन चेक करून घेणे.

साहित्य :-

. 1) ड्रिल मशीन.

. 2) स्क्रू ड्रायव्हर.

. 3) पक्कड.

. 4) बॉलपेन हॅमर.

. 5) मीटर टेप.

. 6) लाईन दोरी .

7) इन्सुलेशन टेप.

. कोटेशन

. काम करते वेळी आलेल्या अडचणी

आम्ही तिथे

गेल्यावर काम सुरू वीस मिनिटांनी लाईट गेली त्यानंतर आम्ही थोडा वेळ लाईटची वाट पाहिली. तरीसुद्धा लाईट आलीच नाही.

त्यानंतर आम्ही आमच्या जवळच्या पोगर चार ते पाच हॉल मारल्यानंतर . आमच्याकडून तो पोरगा तुटला गेला. त्यानंतर आम्ही तिथल्या इलेक्ट्रिकच्या सरांकडे गेलो. व त्या सरांकडून पोर आणले. मग त्या सरांनी आम्हाला पोगर दिले.

काम करते वेळी आलेले अनुभव

आम्ही वानगावच्या शाळेत गेल्यानंतर तिथले तिथले आम्हाला अनुभव म्हणजे आम्हाला. तिथे ड्रिल मशीन चालवायचा व पुट्टी ठोकण्याचा देखील अनुभव आला. व पट्टी कापायचा देखील अनुभव आला. व ड्रिल मशीन ने आर पार हॉल मारायचा देखील अनुभव आला.