1)पाव बनवणे

उद्देश; मद्ये साखर असते.आणि यीस्ट गुल बॅक्टेरिया असतो जो शरीरासाठी चांगला असतो. आणि आपणजो यीस्ट वापरतो पावामध्ये त्याला सायक्रोमायसिक यीस्ट म्हणतात साहित्य ; मैदा,साखर,मीठ,तेल,यीस्ट, पाणी, बेडइम्पूट,इत्यादी.साधने ; ओव्हन मशीन, आटा मेकर, टोप, पावाचे ट्रे.

कुती ; १) कोमट पाण्यात साखर मीठ व पीठ टाकून घेणे आणि एकत्र करणे आणि एका बाजूला १ ते २ तास ठेवणे२) ओव्हन निश्चित तापमानावर ठेऊन गरम करणे COSTING 7 KG PAV

2)वैयक्तिक स्वच्छता

( स्वतःची स्वच्छता )

 1. पोट साफ करणे
 2. हात धुणे
 3. ब्रश करणे
 4. व्यायाम करणे
 5. कोमट पाणी पिने
 6. अंघोळ करणे
 7. केस विचारणे ( तेल लावणे )
 8. पोषक आहाराचे सेवनन खे कापावीत स्वतःची स्वच्छता का केली पाहिजे :- आपले शरीर तंदुरुस्त व निरोगी राहण्यासाठी स्वतःची स्वच्छता केली पाहिजे

3)शेंगदाणा चिक्की तयार करणे .

साहित्य :-शेंगदाणे ,गूळ ,साखर ,तेल ,ट्रे ,चिक्की कटर ,लाटणी ,सूरी ,गॅस ,पॅकिंग बॉक्स इ .

कृती :-1)सर्वप्रथम गॅस पेटवून त्यावर कढई ठेऊन त्यात 300 ग्रॅम शेंगदाणे भाजून घेतले .

2)शेंगदाणे भाजून झाल्यावर त्यांच्या साली काढून ते बारीक केले .त्यानंतर कढईत 300 ग्रॅम गूळाचा पाक केला

3)त्या पाकात शेंगदाणे टाकून ते मिश्रण ढवळून घेतले . आणि ते मिश्रण ट्रे वर घेऊन लाटणीने लाटून घेतले .

4)व चिक्की कटरने कट करून चिक्क्या तयार केल्या .

5) त्यानंतर पॅकिंग बॉक्समध्ये 200 ग्रॅम चिक्क्या भरल्या . असे आम्ही 6 बॉक्स चिक्किचे तयार केले .

कॉस्टिंग

4)नानकटाई तयार करणे.

उद्देश :- नानकटाई तयार करणे.

साधने : कधई , उलधन , परात , इ.साहित्य : मैदा , डालडा , पिठीसाखर , पलेच्र , कलर इ.

कृती :१) कढईत डालडा विकून घ्यावा.

२) एका परातीत पिठीसाखर चाळुन घ्यावे.३) त्यानंतर गरम झालेल्या डालडा त्या टाकून घ्यावे

४) व्यवस्थित एकत्र करून घ्यावे व त्यात कलर टाकू शकतात.

५) त्यामध्ये मैदा टाकून एकत्र करून घ्यावा.

६) मिश्रण घट्ट होण्याआधी त्याला आकार द्यावा.७

) ओव्हन चे तापमान १५० ते २०० डग्री ठेवावे.

८) मग ट्रे मध्ये सर्व नानकटाई टाकून ओव्हन मध्ये ठेवावे

5)रक्तगट चेक करणे .

उद्देश :- रक्तगट चेक करणे .

साहित्य :lencet,’A’entigen, B entigen, ‘0’ antigen, कापूस,शिशी, स्पिरिट, .हॅन्डग्लोज

कृती :- १) सर्वप्रथम हातात हॅन्डग्लोज घालणे ..

2) पेशंटला खुर्चीवर बसवणे.

3) कापुसला स्पिरिट बोटाला लावून त्याला स्वच्छ करतात.

4)Teancet वापर करून बोटाला

.५) काचेच्या पट्टीवर तीन पट्टीवर रक्ताचे थेंब घेणे..‘A’ antigen, B antigen प्रत्येकी एका थबांत , दुसऱ्या D टाकावे आणि ‘D’ antigen प्रत्येकी एक थेंब ..’A’ दुसऱ्या थेंबात…’B’ तिसऱ्या थेंबात…टाकावे…

1) एका काचेच्या पट्टीने प्रत्येकी थेंब मिक्स करणे.

2) कोणाच्यात येचात गोधड्यात निर्माण ते बघावे .

3) पुढील तक्त्या प्रमाणे खतगढ़ ओळखावे.घ्यावयाची कायजी….

1)पेशंटला आरामदायक जागी बसवावे…2)Teancet टोचण्याआधी स्पिरिट लावावं.3)टोचताना इजा होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

6)मोरिंगा चिक्की तयार करणे .

साहित्य :-शेंगदाणे ,गूळ,तूप,गॅस ,पॅकिंग बॉक्स ,स्टिकर ,जवस ,तीळ ,चिक्की कटर ,लाटणी ,ट्रे इ .

कृती :-1)सुरुवातीला जवस 80 ग्रॅम ,तीळ 120 ग्रॅम व मोरिंगा powder ग्रॅम घेतली .

2)त्यांचे मिश्रण करून घेतले .

3)त्यानंतर 300 ग्रॅम गूळ घेतले . व 300 ग्रॅम जवस +तीळ +मोरिंगा powder चे मिश्रण घेतले .

4)त्यानंतर कढईत 300 ग्रॅम गूळ टाकून त्याचा पाक तयार करून घेतला .

5)त्या पाकात वरील सर्व मिश्रण टाकले व ढवळून घेतले . नंतर ट्रे व लाटणीला तेल लाऊन घेतले .

6)आणि ते मिश्रण लाटणीने लाटून घेतले व चिक्की कटरने कट करून घेतले . व पॅकिंग बॉक्समध्ये पॅकिंग केले .

7)तिळाची चिक्की तयार करणे .

साहित्य :-तीळ , साखर ,गॅस ,कढई ,ट्रे ,चिक्की कटर ,लाटणी ,पॅकिंग बॉक्स ,डाळदा इ .

कृती :-1)सुरुवातीला साखर व तीळ समप्रमाणात वजन करून घेतले . नंतर कढईत साखर घेतली व गॅस पेटवला .

2)साखरेचा पाक करून घेतला . त्या पाकात बारीक केलेले तीळ टाकले . व ते मिश्रण ढवळून घेतले .

3)त्यानंतर ट्रे ,लाटणी व कटरला तेल लाऊन घेतले . आणि ते मिश्रण ट्रे वर घेऊन लाटून घेतले .

4)व चिक्की कटरने कापून चिक्क्या तयार केल्या .

5)नंतर पॅकिंग बॉक्समध्ये पॅकिंग केल्या .

अ .क्रमाटेरिअलवजनदर/ किलोकिंमत
१)तिळ२५० gm१२०/ १ kg३०/-
२)साखर२५० gm४५ / १ kg११.२५/-
३)तुप५ gm६२० / १ kg३.१/-
४)गॅस३० gm११०० / १४२०० gm२.३/-
५)पॅकिंग बॉक्स२ बॉक्स५ /१ बॉक्स१०/-
६)लेबल२ लेबल१ / १ लेबल२/-
७)मंजूरी २५%५८.६५/-
एकूण६०.११/-

साहित्य :-पाणी, साखर, मीठ, गॅस, इ.

कृती :-1)1लिटर पाणी घेतले.

2)ते पाणी उकळून घेतले.

3)उकवलेले पाणी थंड करून घेतले.

4)त्यानंतर त्या पाण्यात अर्धा चमच मीठ +6 चमच साखर टाकली.

5)अशाप्रकारे ors तयार केली.

निरीक्षण :- 1)जुलाब सारख्या आजारांना दूर करते .

2)शरीरातील पाणी rehydrat होत .

3)जिम करताना वापर.

8) पाणी परीक्षण करणे .

साहित्य :वॉटर टेस्ट बॉटल्स, वही,पेन ,टेस्ट पेपर, इ.

कृती :-1)दोन वॉटर टेस्ट बॉटल घेतल्या .

. 2)त्या दोन्ही बॉटल मद्ये टेस्ट पेपर टाकला.

. 3)एका बॉटल मद्ये किचन चे पाणी टाकले आणि दुसऱ्या बॉटल मद्ये ड्रीम हाऊसचे पाणी टाकले .

. 4)आणि त्या दोन्ही बॉटलवर तारीख आणि वेळ लिहिली.

निरीक्षण :-

. 1)एका बॉटल मद्ये किचन च पाणी घेतले ते 24 तासानंतर काले झाले .त्यामुळे ते पाणी पिण्यायोग्य नाही.

. 2)दुसऱ्या बॉटल मद्ये ड्रीम हाऊसचे पाणी घेतले ते 24 तासानंतर पांढर च राहिलं त्यामुळे ते पाणी पिण्यायोग्य आहे .

9)रक्तदाब तपासणे .

रक्तदाब म्हणजे काय ?

आपल हृदय शुद्ध रक्त करून धमन्यांमार्फत पाठवले जाते ,तेव्हा तिथे दाब निर्माण होतो ,त्या दाबास रक्तदाब म्हणतात .

रक्तदाबचे दोन प्रकार :-

1)उच्च रक्तदाब .

2)कमी रक्तदाब .

1)उच्च रक्तदाब हा 140/90 mm/hg असतो .

2)कमी रक्तदाब हा 120/80 mm/hg असतो .

10)टोस्ट तयार करणे.

कृती :- 1) सर्वप्रथम 250kg मैदा घेतला. त्यानंतर यीस्ट+साखर+कस्टर पावडर पाण्यात मिक्स करून घेतले.

2) ते मिश्रण मैदात टाकले व चवीनुसार मीठ टाकले.आणि पीठ चांगले मळून घेतले.

3) मळलेले पीठ फरमेंटेशनसाठी ठेवले.

4) नंतर मग ते पीठ चपतीसारख लाटून ते फोल्ड करून ब्रेड टीन मधे ठेवले.केले.

5) आणि 200 अंश तापमानाला ओव्हनमधे बेक6) बेक झाल्यावर छोटे छोटे आकाराचे टोस्ट चाकूने कापून घेतले.

11)प्रथमोपचार पेटी *

उद्देश – योग्य वैद्यकीय उपचार मिळण्याआधी प्राथमिक स्तरावर उपचार कसे करावे, हे समजून घेणे.

साहित्य- प्रथमोपचार पेटी (Bandage, Scissors, Adhesive tapes Thermomete& Antiseptic liquid, Antibiotics, Gauze, Disposable gloves, Hydrogen peroxide, ORS powder, Sanitizez, Pain Relievers

– प्रथमोपचार एखाद्या व्याधीवर वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वीची पायरी

म्हणजे प्रथमोपचार

11. जर प्रथमोपचाराविषयी आपल्याला माहिती असेल तर अनेक अपघातग्रस्ताचे आपण प्राण वाचवू शकती. गंभीर अपघात झाल्यानंतर त्याठिकाणी गडबड व गोंधळ उडालेला असतो, अशा वेळी डोक शांत ठेवून पटकम कार्य करण्याची जरूरत असते- (9) जर मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्रावचालू असेल तर तो थांबवण्यासाठी प्रथम लक्ष द्यावे. ती रक्तस्त्रावाची जागा फडक्याने दाबून ठेवावी- (2) जर सर्पदंश झाला असेल, तर देशाच्या वरील भागात दोरीने घट्ट बांधावे, काही वेळाने ती दोरी सोडून पुन्हा बांधावी. त्या व्यक्तील झोपू देवू नये. (3) जर हृदयविकाराचा झटका आला तर.: त्याव्यक्तीस सर्वप्रथम मोकळ्या हवेत जीथे जास्तीत जास्त ऑक्सीजन पुरवठा होईल

12)खारी बनवणे .

साहित्य :-मैदा,साखर ,मीठ ,जिरं ,तूप ,डाळदा इ .

कृती :-१)सुरुवातीला मैदा घेतला .

२)त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकले व पानी टाकले आणि मळून घेतले .

३)मळून झाल्यानंतर ते पीठ 10 मिनिटे फ्रीजला ठेवले .

4)त्यानंतर टेबलवर डाळदा घेऊन त्यात जिरं टाकला आणि तो मिक्स करून घेतला .

5)नंतर मग टेबलावर मैदा टाकला आणि ते पितर चपातीसारख लाटून घेतले . ते झाल्यावर डाळदा लाऊन घेतला तसेच साखर टाकली .

6)आणि पुस्तकासारखी घडी मारून पुन्हा फ्रीज मध्ये ठेवले . असे आम्ही 4 वेळा केले .

7)त्यानंतर मग पुन्हा चपतीसारख लटू खारीच्या आकरसारख तुकडे कट करून घेतले .

8)आणि ओव्हन मध्ये 150 ते 180 तपमानळा बेक केले .

निरीक्षण :-

1)घरगुती खारी तयार केली .

2)वेगवेगळ्या आकाराची खारी तयार केली .

costing :-

अ. क्रमटेरियलवजनदरकिंमत
1)मैदा500 ग्रॅम35 रु17.5/-
2)डाळदा110 ग्रॅम46 रु5.06/-
3)साखर20 ग्रॅम37 रु0.74 /-
4)मीठ3 ग्रॅम15 रु0.045/-
5)जिरं5 ग्रॅम300 रु1.5/-
6)बटर10 ग्रॅम220 रु2.2/-
7)मंजूरी25%6.76/-
एकूण33.80/-

13)रक्तदाब तपासणे .

रक्तदाब म्हणजे काय ?

आपल हृदय शुद्ध रक्त करून धमन्यांमार्फत पाठवले जाते ,तेव्हा तिथे दाब निर्माण होतो ,त्या दाबास रक्तदाब म्हणतात .

रक्तदाबचे दोन प्रकार :-

1)उच्च रक्तदाब .

2)कमी रक्तदाब .

रक्तदाब तपासणी :-

निरीक्षण :-

1)उच्च रक्तदाब हा 140/90 mm/hg असतो .

2)कमी रक्तदाब हा 120/80 mm/hg असतो .

14)Ors तयार करणे.

साहित्य :-पाणी, साखर, मीठ, गॅस, इ.

कृती :-1)1लिटर पाणी घेतले.

2)ते पाणी उकळून घेतले.

3)उकवलेले पाणी थंड करून घेतले.

4)त्यानंतर त्या पाण्यात अर्धा चमच मीठ +6 चमच साखर टाकली.

5)अशाप्रकारे ors तयार केली.

निरीक्षण :- 1)जुलाब सारख्या आजारांना दूर करते .

2)शरीरातील पाणी rehydrat होत .

3)जिम करताना वापर.

15)चिंचेचा सॉस तयार करणे .

साहित्य :-चिंच ,गूळ ,मिरची पावडर ,काळे मीठ ,गरम मसाला ,गॅस इ .

कृती :-1)सुरुवातीला चिंचा साफ करून घेतल्या . नंतर 1 लीटर पाण्यात 1 kg चिंच टाकून उकळून घेतल्या .

2)नंतर चिंचेच्या पल्कमध्ये 3 kg गूळ टाकले . व ते मिश्रण ढवळून घेतले .

3)त्यानंतर ते मिश्रण गॅसवर ठेवले . त्या मिश्रणात 30 ग्रॅम मिरची पावडर ,100 ग्रॅम काळे मीठ ,आणि 20 ग्रॅम गरम मसाला टाकले व ढवळून घेतले .

4)नंतर ते मिश्रण घट्ट होईपर्यंत गॅसवर ठेवले . आणि थंड झाल्यावर पॅकिंग करून किचनला विकले .(4.8 kg )

कॉस्टिंग

अ. क्रमटेरियलवजनदर /किलोकिंमत
1)चिंच1 kg8080
2)गूळ3 kg45135
3)मिरची पावडर30 ग्रॅम42512.75
4)काळे मीठ100 ग्रॅम505
5)गरम मसाला20 ग्रॅम50010
6)गॅस90 ग्रॅम110099
7)मजुरी 25%85.43
एकूण427.18

16)टोमॅटो सॉस तयार करणे .

साहित्य:-टोमॅटो ,साखर ,काळे मीठ ,गरम मसाला ,कांदा /लसूण ,व्हीनेगार ,गॅस ,पानी इ .

कृती :-1)टोमॅटो पाण्याने स्वच्छ् धुवून घेतले व देठाकडील हिरवा भाग काढून टाकला .

2)नंतर टोमॅटो स्वच्छ् पाण्यात घालून शिजवून घेतले . आणि शिजलेल्या टोमॅटोतून बी व साली काढून टाकल्या

3)टोमॅटो पल्प गॅसवर आठवण्यास ठेवला .

4)आटत असताना कांदा व लसनाचा लगदा टाकला . त्यानंतर व्हीनेगार व गरम मसाला टाकला .

5)याबरोबरच मीठ व साखरही टाकली . हे सर्व मिश्रण ढवळून घेतले व घट्ट होईपर्यंत ढवळले .

6)टोमॅटो सॉस थंड झाल्यावर किचनला दिला .(1.6 kg )

कॉस्टिंग

अ . क्रमटेरियलवजनदर /किलोकिंमत
1)टोमॅटो10 kg20200
2)साखर100 ग्रॅम373.7
3)काळे मीठ5 ग्रॅम400.2
4)गरम मसाला5 ग्रॅम5002,5
5)कांदा /लसूण55
6)व्हीनेगार5 ml510.98
7)गॅस180 ग्रॅम110013.94
8)मजुरी 25%56.58
282.9

17)पिझ्झा तयार करणे .

साहित्य :-मैदा, यीस्ट, साखर, मीठ, मिल्क पावडर, बटर, आलं पेस्ट, टोमॅटो सॉस, कांदा, टोमॅटो इ.

कृती :-1)सुरुवातीला 120ग्रॅम मैदा घेतला. यीस्ट साखर +आला यांचा पेस्ट तयार केला.

2)मैदयात बटर आणि पेस्ट टाकली. आणि ते मिश्रण मळून घेतले. आणि त्याचा पिठाचा गोळा तयार केला.

3)30 मिनिटे फरमेंटेशनसाठी ठेवला. त्यानंतर कांदा, टोमॅटो, शिमला मिर्च, कापून घेतली.

4)फरमेंटेशन झालेल्या पिठापासून पिझ्झाचा बेस तयार केला. त्यावर तेल लावून त्यावर टोमॅटो सॉस लावला.

5)त्यानंतर चवीनुसार मीठ व तिखट मसाला टाकला आणि मिरची, कांदा, टोमॅटो, यांचे तुकडे टाकून पिझ्झाला डेकोरेट केले.

6)आणि त्यावर चीज टाकले. व पिझ्झा 150ते 180 तापमानाला ओव्हनमध्ये बेक केला.

कॉस्टिंग:-

निरीक्षण :-

1)वेगवेगळ्या आकाराचे पिझ्झे तयार केले..

2)शाकाहारी पिझ्झा तयार केला .

कॉस्टिंग:-

18)आवळा कॅण्डी तयार करणे.

साहित्य :-आवळे, हिंग, साखर, बरणी, पाणी, इलायची, गॅस, इ.

कृती :-1)सुरुवातीला 1kg आवळे घेतले.

2)ते गॅसवर गरम पाण्यात उकळून घेतले.

3)त्यानंतर त्या आवळ्यांचे तुकडे केले. आणि त्यातील खराब तुकडे बाजूला काढले.

4)मग एक बरणी घेतली. त्या बरणीत सुरुवातीला साखर टाकली.त्यानंतर आवळ्याचे तुकडे टाकले. पुन्हा साखर टाकली. व त्यावर आवळयांचे तुकडे टाकले.

5)आणि बरणी पूर्णपणे पॅक बंद करून घेतली.

कॉस्टिंग

19)अन्नपदार्थातील भेसळ

उद्देश :- अन्नपदार्थात केलेली भेसळ ओळखण्यास शिकणे.

अन्नातील भेसळ म्हणजे काय ?

अन्नातील काही घटक काढून टाकणे अन्नामध्ये कमी दराच्या वस्तूंचे मिश्रण करणे अन्नामध्ये विषारी पदार्थ मिक्स करणे अन्नामध्ये जास्त रंग टाकणे.

उदा., टोमॅटो , तूप , लोणी , कडधान्य इ.भेसळ

पदार्थांच्या खाण्याने होणाऱ्या आजार :- विषबाधा , पोटाचे विकार

भेसळीचे प्रकार :- दुधात भेसळ , अन्न भेसळ , औषध भेसळ , भाज्यांची भेसळ

20)लिंबाचा रस ( स्कॉश )

उद्देश :- लिंबू सरबत तयार करण्यास शिकणे.

साहित्य :- लिंबू , साखर , पाणी , मीठसाधने :- गॅस , टोप , लेमन squizzer

फायदे :- 1) तुमची भूक स्थिर करते.

2) ऍनर्जी वाढवते.

3) हे स्वच्छ त्वचेला प्रोत्साहित करते.

4) पेशिंना संरक्षण देते.

21)सेफ्टी...

उद्देश :- कोणतेही काम करताना सेफ्टी वापरावी

 1. स्वच्छ एप्रिल व डोक्यात टोपी घालावी
 2. आज स्वच्छ हातमोजे / चमचा /चिमट्याचा वापर करावा
 3. सर्व साहित्य साधने जवळ असावीत
 4. प्रॅक्टिकल झाल्यावर गॅस सिलेंडर बंद करावे
 5. फ्रिज आठवड्याला साफ करावा
 6. पदार्थ घेण्यासाठी स्वतंत्र चमचा वापरावा व तो स्वच्छ करावा
 7. पदार्थ पॅक करून त्यावर तपशील लावावा
 8. विभाग पूर्णपणे स्वच्छ आहे का हे पाहावे
 9. विभागातील वापरलेला टेबल व सर्व साहित्य साफ करून ठेवावे
 10. विभागातून सुट्टी झाल्यास विजेचे उपकरण बंद करून ठेवावे

22)बाजरीच्या पिठाचे लाडू तयार करणे

उद्देश :- बाजरीच्या पिठाचे लाडू तयार करण्यास शिकणे.

साहित्य :- बाजरीचे पीठ , गुळ , तीळ , जवस , इलायची पावडर , मगज बी , तूप इ.

साधने :- स्टिकर , पॅकिंग बॉक्स , गॅस , मिक्सर इ.

कृती :-बाजरीचे पीठ 400 gm

2) गूळ 600 gm

3) तीळ 360 gm

4)मगज बी 240 gm

5) जवस 240 gm

6) तूप 160 gm

7) इलायची पावडर 20 gm

23)कॅलरीज

उद्देश :- अन्नपदार्थात असणारी कॅलरीज , अन्नाचे कार्य , शरीराच्या वाढीसाठी , शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवणे ,

शरीराचे तापमान 37°C असते.

एकक :- कॅलरीज हे नेहमी Kg आणि Gm मध्ये मोजतात.•

कॅलरीज म्हणजे काय ?

आपण जे अन्न खातो त्यामधून आपल्याला जे ऊर्जा मिळते ते ऊर्जा म्हणजेच कॅलरीज होय.

24)हिमोग्लोबिन तपासणे .

शोध :-

हिमोग्लोबिनचा शोध मॅक्स पेरूत्झ या वैज्ञानिकानी सन इ .1959 मध्ये लावला .

कार्य :-

आपल्या शरीराला प्राणवायू पुरवणे . आणि कार्बन oxcide फुप्फुसा पर्यंत पोहचवणे काम करते .

साहित्य :-

1)हिमोमीटर

2)पिपेट

3)टेस्ट ट्यूब

4)ग्लास रॉड

5)ब्रश

निरीक्षण :-

1)पुरुषा मध्ये HB चे प्रमाण 16 ते 18 ग्रॅम असते .

2)स्त्रियांमध्ये HB चे प्रमाण 12 ते 14 ग्रॅम असते .

25)आवळा सुपारी बनवणे.

उद्देश- आवळा सुपारी बनवण्यास शिकणे.

साहित्य – मीठ काळ मीठ काळमीरी जिरे ओवा हिंग आवळा

साधने – पातेल कावीलता शेगडी सुरी आणि चम्मच इत्यादी.

कृती – सर्वप्रथम सर्व साहित्य गोळा केले प्रथम पाच किलो आवळे वजन करून त्याला स्वच्छ पाण्याने धुऊन घेतले एक स्टिकच्या साह्याने आवळ्याला प्रत्येकी दहा ते पंधरा होल केले. नंतर 6% मिठाचे द्रावण तयार करून सर्व 24 तासांसाठी त्यात बुडवून ठेवले 24 तासानंतर एका पातेल्यात सर्व आवळे बुडतील इतके पाणी घेऊन ते शंभर डिग्री तापमानाला उकळवून घेणे. उकळत्या पाण्यात मिठातील आवळे टाकून पाच मिनिटं उकळत्या पाण्यात ठेवावे आवळा गरम पाण्यातून बाहेर काढल्यानंतर दोन बोटांनी मध्ये दाबल्यास त्याचे फोड वेगवेगळे होतात व बी वेगळे होते आवळ्याच्या फोडींना सुपारी सारखे कट करावे. एका फोडीचे तीन तुकडे याप्रमाणे सर्व कट केलेल्या आवळ्यांच्या फोडींना शंभर ग्रॅम साधे मीठ लावून उन्हात ठेवावे चार तासानंतर त्यातील पाणी वेगळे करून त्यात काळी मिरी जिरे ओवा आहे सर्व पदार्थ मंद आचेवर भाजून त्याची पावडर तयार करणे त्याचं पावडर मध्ये हिंग प्लस काळीमिरी काळ मीठ मिक्स करून घेणे ही तयार पावडर सर्व आवळ्याच्या फोडींना व्यवस्थित मिक्स करून घेणे. नंतर ही तयार झालेली सुपारी सोलार रायला व्यवस्थित ट्राय करून पॅकिंग करून ठेवणे म्हणजे आपली आवळा सुपारी तयार झाली.

अनुमान – आवळा सुपारी तयार करण्यास शिकलो.

आवळा सुपारी कॉस्टिंग –

26)खारी बनवणे .

साहित्य :-मैदा,साखर ,मीठ ,जिरं ,तूप ,डाळदा इ .

कृती :-१)सुरुवातीला मैदा घेतला .

२)त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकले व पानी टाकले आणि मळून घेतले .

३)मळून झाल्यानंतर ते पीठ 10 मिनिटे फ्रीजला ठेवले .

4)त्यानंतर टेबलवर डाळदा घेऊन त्यात जिरं टाकला आणि तो मिक्स करून घेतला .

5)नंतर मग टेबलावर मैदा टाकला आणि ते पितर चपातीसारख लाटून घेतले . ते झाल्यावर डाळदा लाऊन घेतला तसेच साखर टाकली .

6)आणि पुस्तकासारखी घडी मारून पुन्हा फ्रीज मध्ये ठेवले . असे आम्ही 4 वेळा केले .

7)त्यानंतर मग पुन्हा चपतीसारख लटू खारीच्या आकरसारख तुकडे कट करून घेतले .

8)आणि ओव्हन मध्ये 150 ते 180 तपमानळा बेक केले .

निरीक्षण :-

1)घरगुती खारी तयार केली .

2)वेगवेगळ्या आकाराची खारी तयार केली .

costing :-

अ. क्रमटेरियलवजनदरकिंमत
1)मैदा500 ग्रॅम35 रु17.5/-
2)डाळदा110 ग्रॅम46 रु5.06/-
3)साखर20 ग्रॅम37 रु0.74 /-
4)मीठ3 ग्रॅम15 रु0.045/-
5)जिरं5 ग्रॅम300 रु1.5/-
6)बटर10 ग्रॅम220 रु2.2/-
7)मंजूरी25%6.76/-
एकूण33.80/-

27)केक तयार करणे .

साहित्य :- प्रिमिक्स पावडर ,केक टिन,जॅम,पाणी,क्रीम,,वेगवेगळ्या फुलांचे साचे इ.

कृती :-1) सर्वप्रथम 300 ग्रॅम प्रिमिक्स पावडर घेतली.त्यामधे 200 ml पाणी टाकले व ढवळून घेतले.

2)केक टिनला आतून बटर लाऊन मैदया चे पीठ लावले . आणि प्रीमिक्स पावडरचे मिश्रण टाकले. व तो केक टिन गॅसवर कूकरवर ठेवला . आतील मिश्रणाला बेक करून घेतला .

3)बेक झालेला भाग सुरीने कापून घेतला . त्यावर जॅम लावला . आणि त्यावर साखरेचा पाक लाऊन त्यावर क्रीम लावली.

4)तसेच आम्ही पुनः एक भाग कट केला आणि पाहिल्या भागाच्या वरती ठेवला . पुनः त्यावर जाम लाऊन क्रीम लावली .

5)हे झाल्यावर त्यावर वेगवेगळ्या आकाराची क्रिममध्ये रंग टाकून केक वर डिझाइन करून घेतली . आम्ही 1.5 kg केक तयार केला .

costing ;-