प्रस्तावना :- विविध पदार्थ लोकांना खाऊशी वाटतात

फास्ट फूड म्हणून उदा,सामोसा, पाणीपुरी

ब्रेड.पण लोकाना ते सुख खाऊशी वाटत नाही उदा . समोस्यबरोबर काहीतरी

खाऊशी त्याच्या साठी लोकाना tamato sos ,chinchecha sos लोकाना लागतो .

अनेक ठिकाणी चीचेच्या सॉस ची विक्री होऊशक्ते उदा . हॉटेलमध्ये ,पणीपुरीचे गाडे याच्या कडे

विक्री करू शकतो चीचेच सॉस अभ्यासण्यासाठी हा प्रकल्प गृह उद्योग विभागासाठी निवडला .

उदेश ;-लोकाना चवी नुसार त्यांना चीचेचा सॉस उपलब्द करून देणे . लोकच्या आवडीनुसार त्या प्रोडक मधे

बदल करून त्याच्या आरोग्यावर चागल्या प्रकारे परिणाम करणारे घटक प्रोटिन कॅलेरीज याचे प्रमाण

महत्वचे राहते . हे प्याकईग फूड ग्राहक वक्री करतो . ही गरज लक्षात घेऊन हा प्रोजेक्ट केला

साध्य ;- या प्रोजेक्ट मधून आम्हाला असे साध्य कररायचे आहे की आपला माल ग्राहका पर्यत जास्तीत जास्त

कसा पोहचेल.

आणि आपल्याला कसा प्रॉफित होईल हे साध्य करायचे आहे .

चिंचेचा स्वास तयार करणे .

विद्याथ्यांचे नाव :- सनी कांदळकर

विभागाचे नाव ;- गृह आणि आरोग्य

विभाग प्रमुखाचे नाव ;- रेशमा हवालदार

साहित्य ;- चिंच ,गुळ ,मिरची पावडर ,काळे मीट ,गरम मसाला ,

साधन ;- परात ,पातिले ,वरगाळे ,गॅस ,बरणी ,वजन काटा ,इ .

नियोजन ;- चिंचेचा स्वास मॅडमने सुरवातीला आम्हाला शिकवले .

नंतर मॅडमने हा प्रोजेक्ट मला दिला . मग मि तो प्रोजेक्ट अशा प्रकारे पूर्ण केला .

कृती ;-

१) सर्वप्रथम लागणारे साहित्य गोळा केले .

२)त्यानंतर चिंचा साफ करुन घेतल्या .

३)नंतर 3 लीटर पाण्यात १ किलो चिंच टाकून उकळून घेतले .

४)मग चाळणीने गाळून घेतले .

५)निघलेल्या बलकामध्ये ३ किलो गुळ टाकून ते मिश्रण गॅसवर ठेवून डवळून घेतले .

६)त्यानंतर त्याच्यामध्ये 20 gm मिरची पावडर २० gm गरम मसाला ३० gm काळे मीट

टाकले आणि ते मिश्रण डवळून घेतले .

7)नंतर ते मिश्रण घट्ट होईपरयत गॅसवर ठेवले आणि थंड झाल्यावर बरणीमध्ये पॅक करुन

किचनला दिले

8)एकुण 4.8 kg स्वास किचनला दिला .4.8 kg स्वास बनवण्यासाठी

427.18 रुपये खर्च आला .

अ क्र 
             मटेरियल          वजन        दर / किलो          किमत 
1)          चिंच         1 kg        80/ 1 kg          80
2)        गुळ         3 kg         45/ 1 kg        135
3)        मिरची पावडर        20 gm          425/ 1 kg        8.5 
4)        काळेमीट         30 gm          50/1kg      1.5
5)     गरम मसाला        20 gm         500/1 kg                   10
6)         गॅस         90 gm  1100 / 14200 gm            99
7)        मंजूरी 25%      
8)           एकुण       

अडचणी ;-1) प्रॉडेक्ट बनविताना त्या पदार्थाची चव टिकवून कशी ठेवावी व त्यात प्रोटिन, कयालरीज युक्त घटक ,

मसाले मिक्स केल्यावर चव बदलली जाते . ही अडचण होती .

2) हा प्रॉडक्ट ग्राहक स्वीकारतीलका हा प्रश्न अडचण निर्माण करत होता .

निरीक्षन ;- 1) आम्ही बनवलेला चीचेच सॉस किचणला विकला .

2) सॉस एकुण 4.8 kg बनवला .

3)सॉस ची चव बरोबर होती .

4) सॉस चा (POTENTIAL OF HYDROGEN) PH= 3.5 होता .

5) चीचेच्या सॉस घटपणा 25 ते 28 पाहिजे .

THANK YOU