प्रस्तावना – केक बनवणे

साहित्य:- मैदा, कोको पावडर, कलर, पीठी साखर, दूध, बटर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, वीपिंग क्रीम, चॉकलेट कंपाउंड, जेम्स, चेरी, कोको कोला, मिल्कमेड, अमूल फ्रेश क्रीम

साधने:- ओवन, केक बेस, ब्रश, बिटर मशीन, फ्यूॅला, टर्न टेबल, चा‌ळणी, चमचा, मेजर कप, वेट बैलेंस ( वजन काटा )

कृती:-

१ ) मैदा व कोको पावडर मिक्स करणे , पिठीसाखर व बटर मिस करणे.

२ ) बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा मैदा कोको पावडर मध्ये टाकणे.

३ ) ओवन चालू करणे व त्याचे टेंपरेचर १५०/२००°सेल करणे

४ ) मिक्स केलेली सामग्री एका बेस च्या भांड्यात घेऊन ओव्हनमध्ये ठेवून देणे ठरवलेले टेंपरेचर व टाइमिंग वरती त्याला बाहेर काढून पाहणी करणे

५ ) केकचा बेस्ट झाल्यावर ती तयार करून घेऊन त्याला हवा तसा आकार देऊन सजवणे.

निरीक्षण- केकचा स्पोंच तयार होत असताना कशाप्रकारे ओवन मध्ये गरम होतो याचे निरीक्षण केले व केक  बनवताना छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून होणाऱ्या चुकांचे निरीक्षण केले.

अनुभव- बर्थडे साठी केक दिला व त्याची चव सगळ्यांना आवडली.

    २      प्रस्तावना – केक बनवणे

साहित्य:- मैदा, कोको पावडर, कलर, पीठी साखर, दूध, बटर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, वीपिंग क्रीम, चॉकलेट कंपाउंड, जेम्स, चेरी, कोको कोला, मिल्कमेड, अमूल फ्रेश क्रीम

साधने:- ओवन, केक बेस, ब्रश, बिटर मशीन, फ्यूॅला, टर्न टेबल, चा‌ळणी, चमचा, मेजर कप, वेट बैलेंस ( वजन काटा )

कृती:-

१ ) मैदा व कोको पावडर मिक्स करणे , पिठीसाखर व बटर मिस करणे.

२ ) बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा मैदा कोको पावडर मध्ये टाकणे.

३ ) ओवन चालू करणे व त्याचे टेंपरेचर १५०/२००°सेल करणे

४ ) मिक्स केलेली सामग्री एका बेस च्या भांड्यात घेऊन ओव्हनमध्ये ठेवून देणे ठरवलेले टेंपरेचर व टाइमिंग वरती त्याला बाहेर काढून पाहणी करणे

५ ) केकचा बेस्ट झाल्यावर ती तयार करून घेऊन त्याला हवा तसा आकार देऊन सजवणे

निरीक्षण- केकचा स्पोंच तयार होत असताना कशाप्रकारे ओवन मध्ये गरम होतो याचे निरीक्षण केले व केक  बनवताना छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून होणाऱ्या चुकांचे निरीक्षण केले

अनुभव- बर्थडे साठी केक दिला व त्याची चव सगळ्यांना आवडली

साहित्य:- मैदा, व्हॅनिला फ्लेवर, कलर, पीठी साखर, दूध, बटर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, वीपिंग क्रीम, , जेम्स, चेरी, कोको कोला, मिल्कमेड, फ्रेश फ्रुट

साधने:- ओवन, केक बेस, ब्रश, बिटर मशीन, फ्यूॅला, टर्न टेबल, चा‌ळणी, चमचा, मेजर कप, वेट बैलेंस ( वजन काटा )

कृती:-

१ ) मैदा व कोको पावडर मिक्स करणे , पिठीसाखर व बटर मिस करणे.

२ ) बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा मैदा व्हॅनिला फ्लेवर मध्ये टाकणे.

३ ) ओवन चालू करणे व त्याचे टेंपरेचर १५०/२००°सेल करणे

४ ) केक साठी फ्रूट बारीक-बारीक कट करून ठेवले व डिझाईनसाठी वेगळ्या प्रकारे तयार केले व ते साखर पाण्यात टाकले

५ ) मिक्स केलेली सामग्री एका बेस च्या भांड्यात घेऊन ओव्हनमध्ये ठेवून देणे ठरवलेले टेंपरेचर व टाइमिंग वरती त्याला बाहेर काढून पाहणी करणे

६ ) केकचा बेस्ट झाल्यावर ती तयार करून घेऊन त्याला हवा तसा आकार देऊन सजवणे

निरीक्षण- केकचा स्पोंच तयार होत असताना कशाप्रकारे ओवन मध्ये गरम होतो याचे निरीक्षण केले व केक  बनवताना छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून होणाऱ्या चुकांचे निरीक्षण केले

अनुभव- बर्थडे साठी केक दिला व त्याची चव सगळ्यांना आवडली काहीतरी वेगळं केले केक मध्ये

  उद्देश- नवीन प्रकारचा रवा केक बनवणे

साहित्य:- मैदा, व्हॅनिला फ्लेवर, कलर, पीठी साखर, दूध, बटर, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, वीपिंग क्रीम, , जेम्स, चेरी, कोको कोला, मिल्कमेड, फ्रेश फ्रुट

साधने:- ओवन, केक बेस, रवा  ब्रश, बिटर मशीन, फ्यूॅला, टर्न टेबल, चा‌ळणी, चमचा, मेजर कप, वेट बैलेंस ( वजन काटा )

कृती:-

१ ) मैदा व कोको पावडर मिक्स करणे , पिठीसाखर व बटर मिस करणे.

२ ) बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा मैदा व्हॅनिला फ्लेवर मध्ये टाकणे.

३ ) ओवन चालू करणे व त्याचे टेंपरेचर १५०/२००°सेल करणे

४ ) रवा बारीक करून व्यवस्थित रित्या घेतला

५ ) मिक्स केलेली सामग्री एका बेस च्या भांड्यात घेऊन ओव्हनमध्ये ठेवून देणे ठरवलेले टेंपरेचर व टाइमिंग वरती त्याला बाहेर काढून पाहणी करणे

६ ) केकचा बेस्ट झाल्यावर ती तयार करून घेऊन त्याला हवा तसा आकार देऊन सजवणे

निरीक्षण- केकचा स्पोंच तयार होत असताना कशाप्रकारे ओवन मध्ये गरम होतो याचे निरीक्षण केले व केक  बनवताना छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून होणाऱ्या चुकांचे निरीक्षण केले

अनुभव- बर्थडे साठी केक दिला व त्याची चव सगळ्यांना आवडली काहीतरी वेगळं केले केक मध्ये रव्या पासून केक बनतो हा बहुतांश लोकांना माहिती नव्हता त्यांनासुद्धा ही माहिती समजली व त्यांनी कशाप्रकारे केली अशी कृती विचारले आणि सांगण्याचा एक वेगळाच अनुभव मिळाला