2018-19

                                                                                                                                 

Rohan Vilas Parab                                                                                                                            Mitkari Parmeshwar Sangram

                                                                                                                                                

Ajinkya Karmveer Birnale                                                                                                                    Ajinkya Jaydas Kachate

                                                                                                                       

Akash Rajaram Surywanshi                                                                                                                       B M Akhilmithra

                                                                                                                           

Ashish Hemant Mali                                                                                                                           Ghanshyam Navsu Bande

                                                                                                                   

Haridas Vitthal Ghodeshwar                                                                                                               Lokesh Shivdas Adhikari

                                                                                                           

Mahesh Sunil Sathe                                                                                                                               Pratik Jagadish Borase

                                                                                                 

Rajaram Chandrakant Pandhre                                                                                                           Rajesh Ashok Kasar

                                                                                                            

Ruturaj Sandesh Idate                                                                                                                        Sachin Bhauso Bhagat

                                                                                                            

Sahil Raju Naik                                                                                                                              Siddheshwar Dnyanoba Misal

                                                                                                      

Swapnil Gokul Pawar                                                                                                                        Vaibhav Balu Rahane

Sanjay Kashinath Galande                                                                                                               Swapnil Anandrao Pisal

Koustubh Ajay Mundhe                                                                                                                    Sumit Vasant Sonavane

Shivaji Baban Akhade                                                                                                                        Dada Anil Zite

Omkar Basoraj Madpati                                                                                                                   Omkar Virabhadraya Swami

Vaibhv Balasaheb Naiknvre                                                                                                             Baban Jaysing Karwande

Abhishek Sambhaji Chaudhari                                                                                                        Saurabh Raju Bhogade

Omkar Sanjay Kashid                                                                                                                        Ganesh Sharad Jagtap

Rushikesh Chandrakant Jadhav                                                                                                     Sahil Prashant Kashid

Rutik Balu Shete                                                                                                                                 Sailee Mhatre

Mahesh Mali                                                                                                                                        Swapnil Patil