19/3/2020

आम्ही सकाळी  वर्कशॉप सेक्शन मध्ये गेलो. नंतर आम्ही सेक्शन ची माहिती घेतली. नंतर आम्ही स्क्रॅप अँड मध्ये गेलो. तिथली साफसफाई केली.

20/3/2020

आम्ही सकाळी वर्कशॉप सेक्शन मध्ये गेलो. नंतर आम्हाला ग्रॅन्डर कसा चालवायचा ते शिकवले. नंतर मी सेमिनर ची तयारी करायला गेलो.

21/3/2020